จีไอที เตือนร้านเพชร-โรงจำนำ เจอเพชรสังเคราะห์ เสียหายแล้ว 9 แสนบาท

เพชรสังเคราะห์

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ หรือ จีไอที เตือนภัยโรงรับจำนำ ร้านเพชร หลังพบมิจฉาชีพนำ “เพชรสังเคราะห์” มาจำนำแล้วชิ่ง เจอเสียหายไปแล้วกว่า 9 แสนบาท แนะขอดูใบรับรองก่อนรับจำนำ

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ช่วยแจ้งเตือนเรื่องการระบาดของเพชรสังเคราะห์ในโรงรับจำนำ หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการฉ้อโกงด้วยการนำเพชรสังเคราะห์ขนาด 3 กะรัตไปจำนำ และโรงรับจำนำได้รับจำนำไว้ มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 9 แสนบาท

โดยในความเป็นจริง เพชรสังเคราะห์ไม่ได้มีมูลค่ามากถึงขนาดนี้ เพราะเป็นเพชรเลียนแบบ จึงขอแจ้งเตือนไปยังโรงรับจำนำ หรือสถานประกอบการ ร้านค้า ที่รับจำนำเพชร ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง และเรียกหาใบรับรองจากห้องแล็บที่มีมาตรฐาน หรือห้องแล็บที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก GIT

Advertisement

“เมื่อก่อนเพชรสังเคราะห์ทำได้ขนาดไม่ใหญ่มาก ส่วนใหญ่จะทำเป็นเพชรเม็ดเล็ก ๆ ต่ำกว่า 1 กะรัต ถึง 1 กะรัต แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถผลิตเพชรสังเคราะห์ขนาดใหญ่ ๆ ได้ เพราะเทคโนโลยีการปลูกผนึกได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้มีเพชรสังเคราะห์ขนาดใหญ่ กะรัตเยอะ ๆ ซึ่งล่าสุดทำได้มากกว่า 10 กะรัตแล้ว การรับจำนำเพชรจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น”

ปัจจุบันกำลังเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ และประชาชนหลายรายต้องการใช้เงิน จึงนำสิ่งของมีค่าไปจำนำ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้จังหวะตรงนี้ นำเพชรสังเคราะห์ไปจำนำกับโรงรับจำนำ ร้านเพชร ร้านจิวเวลรีต่าง ๆ แล้วพอจำนำได้ก็ทิ้งสินค้า ไม่มาไถ่ถอนคืน ทำให้ร้านที่รับจำนำได้รับความเสียหาย เพราะเพชรสังเคราะห์ หากตรวจดูด้วยตาเปล่าก็แยกไม่ออกว่าเป็นเพชรเลียนแบบหรือเพชรจริง เครื่องจี้เพชรก็ยังแยกไม่ออก ยกเว้นตรวจในห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ แนวทางในการป้องกันไม่ให้ถูกหลอก ผู้ที่จะรับจำนำเพชรต้องขอดูใบรับรองตัวสินค้า ตรวจสอบประวัติผู้จำนำ โดยเฉพาะใบรับรองเพชร ต้องมีที่มาจากห้องปฏิบัติการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน ทั้งของ GIT หรือห้องปฏิบัติการตรวจสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับ GIT หรือห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน GIT Standard

Advertisement

อย่างไรก็ตาม GIT มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบเพชร การประเมินคุณภาพเพชร การตรวจสอบอัญมณี ให้กับโรงรับจำนำ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเพชร พลอย โดยที่ผ่านมามีโรงรับจำนำเข้ามาอบรมแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์กับโรงรับจำนำที่จะสามารถตรวจสอบเพชรและพลอยได้ แต่ยังช่วยดึงดูดให้คนนำอัญมณีและเครื่องประดับมาจำนำเพิ่มขึ้น