เปิดราคารับซื้อปาล์ม 20 บริษัทใน จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุด

ผลปาล์ม ปาล์มน้ำมัน

เปิดราคารับซื้อปาล์ม 20 บริษัทใน จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุด 4.00-4.50 บาท/กก. ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ 29.50 บาท/กก. คาดผลปาล์มรอบใหม่ออกเดือน มี.ค.-เม.ย. 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 แหล่งข่าววงการโรงสกัดปาล์มน้ำมัน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สถานการณ์วันนี้ราคารับซื้อผลปาล์มใน จ.สุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ คงที่ โดยเฉลี่ยราคา 4.00-4.50 บาท ส่วนราคารับซื้อจ.ชุมพรปรับราคาขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) 28.50-29.50บาท/กก.

“สาเหตุที่ราคาน้ำมันปาล์มลง เพราะราคาตลาดโลกลดลงก่อนหน้านี้ ขณะที่ผลปาล์มเริ่มน้อยลงแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ปาล์มขาดคอแล้ว จะออกอีกครั้งคงประมาณ มีนาคม-เมษายน 2566”

สำหรับราคารับซื้อผลปาล์ม ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้เปิดรับซื้อเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เทียบกับราคาวันที่ 13 มกราคม 2566 ทั้งหมด 20 โรงงานพบว่า

  1. บจก.นิวไบโอดีเซล (อำเภอท่าฉาง) : ราคา 4.00-4.20 บาท/กก. ลดลง 0.10 บาท/กก. จากวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ราคา 4.10-4.30 บาท/กก.
  2. บจก.กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม (อำเภอกาญจนดิษฐ์) : ราคา 4.00-4.20 บาท/กก. ลดลง 0.05 บาท/กก.
  3. บจก.จิรัสย์ปาล์ม (อำเภอพระแสง) : ราคา 4.10-4.30 บาท/กก. ลดลง 0.15 บาท/กก.
  4. บจก.ทักษิณปาล์ม (2521) (อำเภอพุนพิน) : ราคา 4.30 บาท/กก. ทรงตัว
  5. บจก.ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (๑๙๙๓) (อำเภอพุนพิน) : ราคา 4.10-4.30 บาท/กก. ทรงตัว
  6. บจก.ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม (อำเภอท่าฉาง) : ราคา 4.20-4.40 บาท/กก.
  7. บจก.ท่าชนะน้ำมันปาล์ม (อำเภอท่าชนะ) : ราคา 4.00-4.20 บาท/กก.
  8. บจก.ไทยทโลว์แอนด์ออยล์ (ไทรขึง) (อำเภอพระแสง) : ราคา 4.30 บาท/กก.
  9. บจก.ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ (บางสวรรค์ (อำเภอพระแสง) : ราคา 4.30 บาท/กก.
  10. บจก.ธนาปาล์มโปรดักส์ (อำเภอท่าฉาง) : ราคา 4.30-4.50 บาท/กก.
  11. บจก.บางสวรรค์น้ำมันปาล์ม (อำเภอพระแสง) : ราคา 4.20-4.30 บาท/กก.
  12. บจก.ป.พานิชย์รุ่งเรืองปาล์มออยล์ (อำเภอชัยบุรี) : ราคา 4.20 บาท/กก.
  13. บจก.ปาล์มทองคำ (อำเภอพระแสง) : ราคา 4.00 บาท/กก.
  14. บจก.ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ (อำเภอพระแสง) : ราคา 4.10-4.20 บาท/กก.
  15. บจก.พี ซี ปาล์ม (2550) (อำเภอดอนสัก) : ราคา 4.00-4.30 บาท/กก.
  16. บจก.นิปาล์มอินดัสตรีส์ (อำเภอพระแสง) : ราคา 4.30-4.40 บาท/กก.
  17. บจก.กลุ่มสมอทอง ท่าชนะ (อำเภอท่าชนะ) : ราคา 4.00 -4.20 บาท/กก.
  18. บจก.กลุ่มสมอทอง พนม (อำเภอพนม) : ราคา 4.00 -4.20 บาท/กก.
  19. บจก.แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร (อำเภอกาญจนดิษฐ์) : ราคา 4.30 บาท/กก.
  20. บจก.เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี (อำเภอพระแสง) : ราคา 4.30 บาท/กก.

ราคาผลปาล์ม ล่าสุดยังทรงตัว

ล่าสุดราคารับซื้อวันที่ 17 มกราคม 2566 พบว่าผลปาล์มยังทรงตัวที่ 4.00-4.50 บาท/กก. เช่นเดียวกับราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) 28.50-29.50 บาท/กก.

Advertisment
  1. บจก.นิวไบโอดีเซล (อำเภอท่าฉาง) : 4.10-4.30 บาท/กก.
  2. บจก.กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม (อำเภอกาญจนดิษฐ์) : 4.10-4.20 บาท/กก.
  3. บจก.จิรัสย์ปาล์ม (อำเภอพระแสง) : 4.10-4.30 บาท/กก.
  4. บจก.ทักษิณปาล์ม (๒๕๒๑) (อำเภอพุนพิน) : 4.30 บาท/กก.
  5. บจก.ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) (อำเภอพุนพิน) : 4.10-4.30 บาท/กก.
  6. บจก.ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม (อำเภอท่าฉาง) : 4.20 -4.40 บาท/กก.
  7. บจก.ท่าชนะน้ำมันปาล์ม (อำเภอท่าชนะ) : 4.10-4.30 บาท/กก.
  8. บจก.ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ (ไทรจึง) (อำเภอพระแสง) : 4.30 บาท/กก.
  9. บจก.ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ (บางสวรรค์) (อำเภอพระแสง) : 4.30 บาท/กก.
  10. บจก.ธนาปาล์มโปรดักส์ (อำเภอท่าฉาง) : 4.30-4.50 บาท/กก.
  11. บจก.บางสวรรค์น้ำมันปาล์ม (อำเภอพระแสง) : 4.20-4.30 บาท/กก.
  12. บจก.ป.พานิชย์รุ่งเรืองปาล์มออยล์ (อำเภอชัยบุรี) : 4.20 บาท/กก.
  13. บจก.ปาล์มทองคำ (อำเภอพระแสง) : 4.00 บาท/กก.
  14. บจก.ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ (อำเภอพระแสง) : 4.10-4.20 บาท/กก.
  15. บจก.พี ซี ปาล์ม (2550) (อำเภอดอนสัก) : 4.20-4.50 บาท/กก.
  16. บจก.ยูนิปาล์มอินดัสตรีส์ (อำเภอพระแสง) : 4.30-4.40 บาท/กก.
  17. บจก.กลุ่มสมทอง ท่าชนะ (อำเภอท่าชนะ) : 4.10-4.30 บาท/กก.
  18. บจก.กลุ่มสมอทอง พนม (อำเภอพนม) : 4.10-4.30 บาท/กก.
  19. บจก.แสงศิริอุตสาหกรรมเกษตร (อำเภอกาญจนดิษฐ์) : 4.30 บาท/กก.
  20. บจก.เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี (อำเภอพระแสง) : 4.30 บาท/กก.