การ์ดไม่ตก พาณิชย์จับมือ กอ.รมน.ปราบละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปี’66

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือ กอ.รมน. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามท้องตลาดที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังโควิด-19 

วันที่ 21 มกราคม 2566 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ปี 2565 ที่ผ่านมา กรมฯ เดินหน้าป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ส่งผลให้ไม่มีรายชื่อย่านการค้าหรือตลาดออนไลน์ของไทยปรากฏอยู่ในรายงานตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลก (Notorious Markets) ซึ่งกรมฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นดำเนินการเชิงรุกในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ

โดยในปี 2565 มีการจับกุมและดําเนินคดีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งสิ้น 5,827 คดี ของกลางจํานวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่าความเสียหายรวม 1,058,201,923 บาท

               

กอ.รมน.

และเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พร้อมด้วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าป้องกันและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและปกป้องผู้บริโภคจากอันตรายในการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

“การประชุมนี้ เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อรับมือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายและมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ”

โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่ย่านการค้าสำคัญ อีกทั้งร่วมมือกับกรมศุลกากรในการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสินค้าละเมิดฯ บริเวณชายแดนและด่านอย่างจริงจัง

โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการป้องปรามการละเมิดฯ ออนไลน์ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำละเมิดที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศ และป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการใช้สินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน