เช็กเลย! สินค้าควบคุม 2566 ก่อนขึ้นราคา ต้องขออนุญาต

พาณิชย์ประกาศราคาสินค้าควบคุม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 56 รายการ ขณะที่สินค้าอื่นยังคงตรึงราคา พร้อมติดตามดูแลราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 สินค้าควบคุมที่ต้องขออนุญาตก่อนขึ้นราคาสินค้า ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 56 รายการ และ 5 บริการ โดยผู้ประกอบการที่จะขึ้นราคาสินค้าจะต้องทำเรื่องเข้าที่กรมการค้าภายในในการพิจารณา จากสาเหตุที่ต้องปรับขึ้นและขึ้นจากอะไร อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าและยังคงขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าออกไปก่อน

ทั้งนี้ วันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งสินค้าควบคุมจะพิจารณาทุกปี เพื่อดูว่าสินค้าไหนจำเป็นต้องนำมาติดตามควบคุม หากสินค้าไหนไม่ส่งผลกระทบก็จะนำออกจากรายการควบคุม

               

5 รายการสินค้าควบคุมที่ต่ออายุในครั้งนี้ ได้แก่
1.หน้ากากอนามัย
2.ใยสังเคราะห์ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า สปันบอนด์
3.แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ
4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก หรือที่เรียกว่ากระดาษรีไซเคิล
5.ไก่และเนื้อไก่

และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หลังจาก

สำหรับรายการสินค้าและบริการควบคุมปี 2566 จำนวน 56 รายการ ได้แก่

– หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์
•กระดาษทำลูกฟูกกระดาษเหนียว
•กระดาษพิมพ์และเขียน
•เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

ปุ๋ยเกษตร

– หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง
•ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
•รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก หมวดปัจจัยทางการเกษตร
•เครื่องสูบน้ำ
•ปุ๋ย
•ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
•รถเกี่ยวข้าว
•รถไถนา
•หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
•กากดีดีจีเอส (ส่วนที่เหลือจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์โดยการหมักเมล็ดธัญพืช)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี)
ก๊าซหุงต้ม

 

– หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
•ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
•น้ำมันเชื้อเพลิง
•ใยสังเคราะห์ Polyprolylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย

– หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์
•ยารักษาโรค
•เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค
•หน้ากากอนามัย
•ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัย

– หมวดวัสดุก่อสร้าง
•ท่อพีวีซี
•ปูนซีเมนต์
•สายไฟฟ้า
•เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น

ราคาเหล็ก

– หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ
•ข้าวเปลือก ข้าวสาร
•ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
•ข้าวโพด
•ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
•ผลปาล์มน้ำมัน
•มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์
•ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ

ปลากระป๋อง
– หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
•กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
•แชมพู
•ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
•ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
•ผ้าอนามัย
•ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก และผู้ใหญ่
•สบู่ก้อน สบู่เหลว

– หมวดอาหาร
•กระเทียม
•ไข่ไก่
•ทุเรียน
•นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
•น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้
•แป้งสาลี
•มังคุด
•ลำไย
•สุกร เนื้อสุกร
•หัวหอมใหญ่
•อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
•อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
•ไก่ เนื้อไก่

ซอสขวด
– หมวดอื่น ๆ
•เครื่องแบบนักเรียน

– หมวดบริการ
•การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
•บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
•บริการทางการเกษตร
•บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค
•บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ