ส่งออก ม.ค. 66 หดตัว 4.5% ต่ำสุดแล้ว วอนรัฐช่วยค่าไฟ หนุนแข่งขันจีน-เวียดนาม

ส่องส่งออก

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ ชี้ส่งออกไทยมกราคม 2566 หดตัว 4.5% ถือว่าจุดต่ำสุดแล้ว หวังรัฐเร่งจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งออก ลดค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนต่อการแข่งขัน เพื่อสู้ตลาดส่งออกจีน-เวียดนามได้

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเดือนมกราคม 2556 มีมูลค่า 20,249.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 4.5% ถือว่าอยู่ในจุดต่ำที่สุดแล้ว จากนี้การส่งออกคาดว่าจะดีขึ้น โดย สรท.ยังหวังให้การส่งออกรวมทั้งปี 2566 โต 1-2% มีมูลค่า 291,000-292,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปัจจัยที่จะดันส่งออกให้ดีขึ้น เช่น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น 34-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ค่าระวางเรือปรับตัวลดลง สินค้ากลุ่มอาหาร น้ำตาล ยางพารา เครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ส่งออกดีขึ้น

“การส่งออกจะค่อย ๆ ดีขึ้น จากคาดการณ์ไตรมาส 1 ส่งออกหดตัว 8% ไตรมาส 2 ส่งออกหดตัว 0.7% ไตรมาส 3 ส่งออกขยายตัว 1.9% ไตรมาส 4 ส่งออกขยายตัว 9.8% เชื่อว่าทั้งปีจะได้ 1-2%”

Advertisement
ชัยชาญ เจริญสุข
ชัยชาญ เจริญสุข

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงมีความไม่แน่นอนสูง มีโอกาสเกิดภาวะถดถอยและการชะลอตัวของภาคการผลิต แต่ยังคาดหวังภาคบริการและการท่องเที่ยวช่วยผลักดันการฟื้นตัว

ต้นทุนราคาพลังงานในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าและภาวะเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ สรท.มองว่าเพื่อให้การส่งออกโต มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ 1) ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย สนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่น (Local Currency) ที่มีอยู่ รวมถึงเร่งขยายกรอบความร่วมมือไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดความผันผวนจากการใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการทำธุรกรรม และพิจารณาทบทวนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2) ขอให้ควบคุมหรือกำกับดูแลปรับขึ้นค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 อยู่ระดับที่เหมาะสม เนื่องจากค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลักของภาคการผลิต และกระทบต่อขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

3) เร่งผลักดันกระบวนการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป, ไทย-EFTA และ FTA ใหม่ในตลาดคู่ค้าสำคัญ เช่น UAE และ GCC เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเร่งเดินหน้า FTA ต่อไป

นายสุภาพ สุวรรณพิมลกุล รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า ผู้ส่งออกยังกังวลเรื่องของค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ส่งออก ทำให้การแข่งขันลำบากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ทำให้การส่งออกช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ไม่สามารถสู้ราคาขายกับจีนและเวียดนามได้ ทำให้เสียลูกค้าไป คำสั่งซื้อใหม่ก็ไม่เข้าโดยเฉพาะลูกค้าในตลาดยุโรป สหรัฐ

Advertisement

อย่างไรก็ดี คาดหวังว่าหน่วยงานกำกับดูแล รัฐบาลที่ดูแลค่าไฟฟ้า ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะมีการประชุมหารือเรื่องของค่าไฟฟ้า ก็ต้องการให้มีการปรับลดราคาลง เพราะตอนนี้ต้นทุนพลังงานลดลง ก๊าซธรรมชาติก็ลดลง น่าจะทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าถูกลงด้วย พร้อมทั้งการสำรองไฟฟ้าของประเทศที่เป็นต้นทุนก็ต้องการให้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย