ซีพีเอฟ ประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก ชูโมเดลการเลี้ยงให้สวัสดิภาพสัตว์

ซีพีเอฟ ร่วมเสวนาการประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโ … อ่านเพิ่มเติม ซีพีเอฟ ประชุมผู้นำอุตสาหกรรมไก่เนื้อระดับโลก ชูโมเดลการเลี้ยงให้สวัสดิภาพสัตว์