เช็กเลย ราคาสินค้า หมู-ไก่-ไข่ไก่ ปรับตัวลดลง 3-9%

หมู

พาณิชย์ติดตามราคาใกล้ชิด พบสินค้า หมู ไก่ และไข่ไก่ เฉลี่ยทั่วประเทศ ปรับตัวลดลง 3-9% ด้านสายด่วน 1569 มีร้องเข้ามา 808 เรื่อง ขณะที่ค่าไฟฟ้ารับกระทบต้นทุนสินค้า

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ร.ต.จักรา ยอดมณี และนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ค่าไฟฟ้ามีผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้ามากน้อยต่างกัน รวมไปถึงการใช้พลังงานเพื่อผลิตสินค้าด้วย ดังนั้น มีผลต่อราคาไม่เหมือนกัน จึงระบุชัดเจนไม่ได้ว่ากระทบสินค้าเท่าไร แต่ก็ยอมรับว่ามีผลต่อต้นทุนการผลิต ส่วนแนวโน้มค่าไฟฟ้าจะปรับขึ้นหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล กรมไม่สามารถบอกได้ แต่การดูแลราคาสินค้า กรมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พาณิชย์จังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิด

ขณะที่สถานการณ์ราคาสินค้าช่วงสัปดาห์ที่ 2 (ณ 9 มี.ค. 66) ของเดือนมีนาคม 2566 เทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าราคาขายปลีกหมู ไก่ และไข่ไก่ เฉลี่ยทั่วประเทศ ปรับตัวลดลง 3-9% เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น

Advertisement

หมูเนื้อแดง ราคาเฉลี่ย 149 บาท/กก. (ลดลง 9%) ไก่-น่องติดสะโพก ราคาเฉลี่ย 70 บาท/กก. (ลดลง 3%) น่องไก่ ราคาเฉลี่ย 72 บาท/กก. (ลดลง 4%) สะโพกไก่ ราคาเฉลี่ย 76 บาท/กก. (ลดลง 4%)
อกไก่ (ติดหนัง) ราคาเฉลี่ย 76 บาท/กก. (ลดลง 5%) และไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาเฉลี่ย 3.59 บาท/ฟอง (ลดลง 7%)

ทั้งนี้ ราคาสินค้าที่จำหน่ายในห้างและตลาดสดในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันตามช่องทางการขาย ค่าขนส่ง และการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย สำหรับห้างที่จำหน่ายราคาถูกที่สุดในช่วงนี้ (9 มี.ค. 66) เช่น หมูเนื้อแดง ราคาถูกสุดที่ 117 บาท/กก. จำหน่ายที่ห้างแม็คโคร ไก่น่องติดสะโพก ราคาถูกที่สุด 55 บาท/กก. น่องไก่ ราคาถูกที่สุด 57 บาท สะโพกไก่ ราคาถูกที่สุด 67 บาท/กก. จำหน่ายที่ห้างแม็คโคร

ส่วนอกไก่ (ติดหนัง) ราคาถูกที่สุด 65 บาท/กก. จำหน่ายที่ห้างแม็คโคร โลตัส และบิ๊กซี สำหรับไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาถูกที่สุด 3.30 บาท/ฟอง จำหน่ายที่ห้างแม็คโคร

ส่วนในตลาดสด ตลาดที่ขายหมูเนื้อแดงถูกสุดในประเทศ อยู่ที่ตลาดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย 130 บาท/กก. ถูกที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 140 บาท/กก. เช่น ตลาดฐานเพชรนนท์ ตลาดเงินวิจิตร ตลาดหลังห้างวันเดอร์ ตลาดหทัยมิตร ไก่-น่องติดสะโพก ถูกที่สุดในประเทศอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล 1 จ.เชียงราย 56 บาท ถูกที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 65 บาท/กก.

เช่น ตลาดฐานเพชรนนท์ ตลาดหลังห้างวันเดอร์ ตลาดทุ่งครุพลาซ่า และไข่ไก่ เบอร์ 3 ถูกที่สุดในประเทศอยู่ที่ตลาดตระกูลสุข จ.สระแก้ว และตลาดเทศวิวัฒน์ จ.ปัตตานี 3.0 บาท ถูกที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3.50 บาท/ฟอง เช่น ตลาดใหม่สำโรง ตลาดลาดพร้าว 123 ตลาดหทัยมิตร และตลาดพรานนก

สำหรับน้ำมันปาล์ม ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ 46 บาท/ขวด (ลดลง 1% จากเดือนก่อน) ราคาถูกที่สุดอยู่ที่ห้างแม็คโคร 41.75 บาท/ขวด และน้ำมันถั่วเหลือง ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ 61 บาท ราคาถูกที่สุดอยู่ที่
ห้างโลตัส 57 บาท/ขวด

Advertisement

กระทรวงพาณิชย์ติดตามและสำรวจราคาอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องประชาชนผู้บริโภคที่อยากจะหาซื้อของราคาถูก ก็ไปหาซื้อได้ตามที่แจ้งเอาไว้ อีกทั้งในช่วงนี้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด มีการดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ออนทัวร์ทั่วไทย

โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาขายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนอีกด้วย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรม www.dit.go.th หรือ Facebook กรมการค้าภายใน DIT

สายด่วน 1596 ร้อง 808 เรื่อง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สำหรับการร้องเรียนสินค้าผ่านสายด่วน 1569 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 9 มีนาคม 2566 พบว่า มีเรื่องร้องเข้ามา 808 เรื่อง ดำเนินคดีไป 112 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า รองลงมาจำหน่ายสินค้าแพง และขายสินค้าไม่ตรงตามป้ายราคาที่แสดง

ส่วนกรณีที่ราคาจำหน่ายสุกรปรับลดลง กรมการค้าภายในได้มอบหมายสายตรวจพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ค้ามีการฉวยโอกาสขายราคาเนื้อสุกรที่ผิดปกติที่จะส่งผลต่อกลไกราคาตลาดในประเทศ หรือไม่สอดคล้องกับราคาต้นทุนในการเลี้ยงสุกร ตลอดจนการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอาเปรียบผู้บริโภค

อุดม ศรีสมทรง
อุดม ศรีสมทรง

โดยตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน และจากการลงพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ และตลาด เอ.ซี.สายไหม เพื่อตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่า ราคาสินค้าเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาส และขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

Advertisement

หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ