ค่าฝุ่น PM 2.5 ประเทศไทยวันนี้ (27 มี.ค.) เกินมาตรฐาน 24 จังหวัด เหนือยังอ่วม

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้
ภาพจาก PIXABAY

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เผยแพร่ข้อมูล ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 24 จังหวัด เกินมาตรฐาน ภาคเหนือยังอ่วม

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานดังนี้

  1. เชียงราย
  2. เชียงใหม่
  3. น่าน
  4. แม่ฮ่องสอน
  5. พะเยา
  6. ลำพูน
  7. ลำปาง
  8. แพร่
  9. อุตรดิตถ์
  10. สุโขทัย
  11. พิษณุโลก
  12. ตาก
  13. กำแพงเพชร
  14. พิจิตร
  15. เพชรบูรณ์
  16. อุทัยธานี
  17. บึงกาฬ
  18. หนองคาย
  19. เลย
  20. อุดรธานี
  21. นครพนม
  22. หนองบัวลำภู
  23. ชัยภูมิ
  24. อุบลราชธานี

ส่วนในภูมิภาคต่าง ๆ มีสถานการณ์ ดังนี้

Advertisement
 • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 37-537 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 8 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 31-218 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16-37 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9-20 มคก./ลบ.ม.
 • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12-23 มคก./ลบ.ม.
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13-39 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK

ส่วนเว็บไซต์ IQAIR เปิดเผยว่า วันนี้เชียงใหม่ติดอันดับ 1 โลกเมืองที่มีสภาพอากาศแย่ที่สุด

ฝุ่นเชียงใหม่ 27 มีนาคม 66

Advertisement

PM 2.5 เกินมาตรฐาน 24 จังหวัด

PM 2.5 เกินมาตรฐาน 24 จังหวัด

PM 2.5 เกินมาตรฐาน 24 จังหวัด