เช็กฝุ่น PM 2.5 บ่ายนี้ 11 จังหวัด เกินค่ามาตรฐานระดับสีแดง

เช็คฝุ่น PM2.5 บ่ายนี้
ภาพจาก PIXABAY

เช็กฝุ่น PM 2.5 บ่ายนี้ 11 จังหวัด เกินค่ามาตรฐานระดับสีแดง เชียงราย PM 2.5 ยังสูงเฉียด 300 ไมโครกรัม แดงทั่ว 18 อำเภอ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5 ด้วยแอปพลิเคชั่น #เช็คฝุ่น แบบรายชั่วโมงต่อชั่วโมง เมื่อเวลา 14.00 น. (31 มีนาคม 2566) พบ 28 จังหวัดของประเทศไทยมีค่า PM 2.5 มากกว่า 50 ไมโครกรัม

โดยเฉพาะพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ และ 1 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกินค่ามาตรฐานจนถึงระดับสีแดง (มากกว่า 90 ไมโครกรัม) ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย #เชียงราย 18 อำเภอ #เชียงใหม่ 25 อำเภอ #พะเยา 9 อำเภอ #แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ #ลำพูน 8 อำเภอ #ลำปาง 13 อำเภอ #น่าน 15 อำเภอ #แพร่ 8 อำเภอ #ตาก 7 อำเภอ #เลย 9 อำเภอ และ #อุตรดิตถ์ 5 อำเภอ

ดังนั้น ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัย และงดกิจกรรมภายนอกอาคารสถานที่เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่จะตามมา ในขณะที่กรุงเทพมหานคร พบค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี

Advertisement

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนและใกล้เคียง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ประกอบกับภูมิประเทศทางภาคเหนือของไทยมีลักษณะเป็นหุบเขาแอ่งกระทะ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการพัดและการเคลื่อนตัวของกระแสลมในพื้นที่เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น”

#จิสด้า #GISTDA #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤตชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

เช็คฝุ่น PM2.5 บ่ายนี้