ฝุ่น PM 2.5 เชียงรายยังหนัก ด่านแม่สายการค้าขายเริ่มชะลอตัว-ร้านค้าทยอยปิด

ฝุ่น PM 2.5 เชียงรายยังหนัก การค้าขายด่านแม่สายเริ่มชะลอตัว ร้านค้าทยอยปิดร้านหนีฝุ่น 

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือยังหนัก โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่ามีปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูงถึง 258 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่น PM 10 มีค่า 348 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน

โดยเฉพาะพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอแม่สาย มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูงถึง 258 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ และมีปริมาณฝุ่น PM 10 มีค่า 348 มคก./ลบ.ม. เมตร (มคก./ลบ.ม.) 2.อำเภอเชียงของ มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูงถึง 254 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ และมีปริมาณฝุ่น PM 10 มีค่า 311 มคก./ลบ.ม. เมตร (มคก./ลบ.ม.) 3.อำเภอเมือง มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูงถึง 234 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ และมีปริมาณฝุ่น PM 10 มีค่า 257 มคก./ลบ.ม. เมตร (มคก./ลบ.ม.)

               

นางสาวผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้จะมีสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แต่การค้าชายแดนด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ค่อนข้างคึกคักมีชาวเมียนมาข้ามฝั่งเข้ามาซื้อของเยอะมีรถตู่วิ่งเข้า-ออกด่าน วันละ 100 กว่าคัน โดยส่วนใหญ่จะเข้ามาซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าอุปโภค บริโภค อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาวเลาถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมียนมาจะข้ามเยอะมากเผื่อซื้อสินค้าไปใช้ในช่วงเทศกาล

แต่ปีนี้มีความกังวลถ้าหากสภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 ยังไม่ดีขึ้น จำนวนคนที่ข้ามมาก็น่าจะลดลงเรื่อย ๆ เช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวคนไทยตอนนี้ก็เริ่มเงียบ คนในพื้นที่แทบไม่ออกจากบ้าน ส่วนร้านก็เริ่มทยอยปิดให้บริการเพราะทนสภาพอากาศไม่ไหว

Advertisement

“ตอนนี้การค้าขายน่าจะเริ่มชะลอตัวลงก็ต้องรอให้ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเพราะตอนนี้ฟ้าปิดฝุ่นควันปกคลุมทั่วจังหวัด โดดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สายเนื่องจากมีภูเขาสูงล้อมรอบ ถ้ายังแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็คิดว่าสถานการณ์ก็น่าจะแย่ลงเรื่อย ๆ”