ค่าฝุ่น PM 2.5 ประเทศไทยวันนี้ (1 เม.ย.) เกินมาตรฐาน 19 จังหวัด

ฝุ่น PM 2.5 กทม.
ศูนย์ภาพเครือมติชน(แฟ้มภาพ)

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เผย 19 จังหวัด ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

วันที่ 1 เมษายน 2566 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน 19 จังหวัด ดังนี้

  1. กรุงเทพฯ
  2. เชียงราย
  3. เชียงใหม่
  4. น่าน
  5. แม่ฮ่องสอน
  6. พะเยา
  7. ลำพูน
  8. ลำปาง
  9. แพร่
  10. อุตรดิตถ์
  11. สุโขทัย
  12. ตาก
  13. พิษณุโลก
  14. กำแพงเพชร
  15. พิจิตร
  16. หนองคาย
  17. เลย
  18. อุดรธานี
  19. นครพนม

ค่าฝุ่น 1 เมย 66

Advertisement

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 44 – 343 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25 – 72 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 21 – 40 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 – 28 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 15 – 22 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 15 – 56 มคก./ลบ.ม.

Advertisement

คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK