เอ็กโก กรุ๊ป อู้ฟู่ปันผลอีกหุ้นละ3.25 บาท อัดงบ30,000 ล้านบาทเสริมแกร่ง

เอ็กโก กรุ๊ป อู้ฟู่ ปันผลอีกหุ้นละ 3.25 บาท อัดงบลงทุน 30,000 ล้านบาท

เอ็กโก กรุ๊ป ปันผลหุ้นละ 3.25 บาท อัดงบลงทุน 30,000 ล้านบาท ปี 2566 เสริมแกร่งไฟฟ้าทั้งพลังงานดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียน ลุยต่อยอดการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมประกาศนโยบาย No Coal ไม่ลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพิ่มเติม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 ส่วนโครงการลมหยุนหลิน ในไต้หวัน คาดเสร็จปี 2567

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2565 หุ้นละ 3.25 บาท เป็นเงิน 1,711 ล้านบาท และหากรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดหุ้นละ 6.50 บาท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 3,422 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2566

“พื้นฐานธุรกิจที่มั่นคง ด้วยพอร์ตโฟลิโอที่มีการกระจายการลงทุนที่หลากหลาย มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีกระแสเงินสดสำหรับการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทำให้เอ็กโก กรุ๊ป มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ”

               

พร้อมกันนี้ ได้เตรียมงบลงทุน 30,000 ล้านบาท ในปี 2566 เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทั้งพลังงานดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียน และต่อยอดการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง โดยประกาศนโยบาย No Coal ไม่ลงทุนในโรงไฟฟ้าและธุรกิจถ่านหินเพิ่มเติม เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593

โดยแผนการลงทุนในอนาคต เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดและโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยไม่ลงทุนในโรงไฟฟ้าหรือธุรกิจถ่านหินเพิ่มเติม

ขณะเดียวกันจะบริหารโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและปลดปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุด ด้วยการศึกษาเพื่อนำไฮโดรเจนและแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS)

Advertisement

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจด้วยการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานครบวงจรอย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ “หยุนหลิน” ในไต้หวัน ซึ่งเป็นการก่อสร้างกังหันลมนอกชายฝั่งขนาดใหญ่ที่ล่าช้าและมีต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้นนั้น เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้น ได้ร่วมศึกษาผลกระทบ การจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อพิจารณาแนวทางที่เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด และร่วมปรับแผนการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2567