แม่ค้าส้มตำหมดห่วง ราคามะละกอหน้าสวนเฉลี่ย 15-17 บาท/กก.

มะละกอ
Photo : Pixabay

กรมการค้าภายในเกาะติดราคามะละกอผลดิบกำแพงเพชร หลังมีข่าวราคาปรับตัวสูงขึ้น ล่าสุดพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ราคายังสอดคล้องกัน สั่งจับตาใกล้ชิด หากพื้นที่ไหนมีปัญหาขาดแคลน จะเชื่อมโยงไปจำหน่ายทันที

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีมีการนำเสนอข่าวราคามะลอกอผลดิบหน้าสวน ในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร แหล่งผลิตสำคัญ ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นกิโลกรัม (กก.) ละ 17-18 บาท และจะส่งผลต่อราคาขายปลีก จนกระทบต่อผู้บริโภคในระยะต่อไป ว่ากรมได้ประสานให้ นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ไปลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบสถานการณ์มะละกอผลดิบกับเกษตรกร พ่อค้าส่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่แล้ว

โดยพบว่าราคาที่เกษตรกรขายได้หน้าสวน กก. ละ 15-17 บาท และราคาขายปลีก ณ ตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชร กก. ละ 20 บาท ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในระดับราคาในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ที่มีราคาขายปลีก กก. ละ 20-25 บาท

               
อุดม ศรีสมทรง
อุดม ศรีสมทรง

สำหรับปริมาณผลผลิตมะละกอผลดิบยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณลดลงจากช่วงที่ผ่านมาเล็กน้อย เนื่องจากสภาพอากาศร้อน ทำให้มะละกอเติบโตช้า และคาดว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน (มิ.ย.-ก.ค.) จะมีผลผลิตมะละกอออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ จากการติดตามภาวะการค้าในตลาดค้าส่ง-ปลีกขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท จ.ปทุมธานี ตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี ตลาดริมปิง จ.นครสวรรค์ ยังมีมะละกอผลดิบเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยราคาขายส่ง กก. ละ 19-24 บาท ซึ่งสอดคล้องกันทั้งราคาในแหล่งผลิตต้นทางและตลาดปลายทาง

ทั้งนี้ กรมได้ขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั้งที่เป็นแหล่งผลิต และตลาดปลายทาง ติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดมะละกอผลดิบและพืชผักอื่นอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการเชื่อมโยงผลผลิตในกรณีที่ปริมาณผลผลิตมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภค ทำให้ราคามะละกอผลดิบและพืชผักในตลาดบริโภคปลายทางปรับตัวสูงขึ้นผิดปกติ

Advertisement

รวมทั้งได้ขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด