เติมน้ำมันบางจากรับข้าวลดโลกร้อน ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก

บางจาก

บางจากแจกข้าวลดโลกร้อนสมนาคุณลูกค้า ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก เพียงเติมน้ำมันครบทุก 900 บาท

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คัดสรรข้าวลดโลกร้อน (Thai Rice NAMA) มอบเป็นของสมนาคุณลูกค้ารับวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ใช้กระบวนการปลูกข้าววิถีใหม่ที่ช่วยลดสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อน

โดยเติมน้ำมันครบทุก 900 บาท รับฟรี ข้าวลดโลกร้อน ขนาด 200 กรัม 1 ถุง มูลค่า 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 5-30 มิถุนายน 2566 (หรือจนกว่าของจะหมด) ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ที่ www.bangchakmarketplace.com

               

บางจาก

ข้าวลดโลกร้อน เป็นผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ ต.เดิมบาง จ.สุพรรณบุรี เป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่ปรับมาปลูกข้าวด้วยวิธี “ทำนาเปียกสลับแห้ง” กลุ่มแรก ๆ ของประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนีประจำประเทศไทย (GIZ Thailand) ในโครงการ ไทยไรซ์ นามา (Thai Rice NAMA)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปลูกข้าว เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ คือก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ราว 30% เทียบกับวิธีทำนาปกติ จึงเรียกว่า “นาข้าวลดโลกร้อน”

Advertisement