ค่าประกันมิเตอร์ค้างปี เตือนผู้ใช้ไฟระวังโดนตุ๋น กกพ.แจงเร่งคืนเงิน 7 หมื่นล้านผู้ใช้ไฟ

ค่าไฟ

ค่าประกันมิเตอร์ค้างปี เตือนผู้ใช้ไฟระวังโดนตุ๋น กกพ.แจงเร่งคืนเงิน 7 หมื่นล้านผู้ใช้ไฟประเภท 1 และ 2 พร้อมทยอยคืนกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง ใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง หรือประเภท 3, 4 และ 5 รวม 1 แสนราย อีก 6 หมื่นล้าน คิวต่อไป

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร.วัลลภ จิวหลง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน กกพ. กล่าวว่า จากกรณีมีการหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้าเรื่องคืนเงินค่าประกันมิเตอร์นั้น กกพ.ชี้แจงว่าขณะนี้มีเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ยังตกค้างอยู่ 7.3 หมื่นล้านบาทจริง ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายส่งเงินคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 และ 2 ซึ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย
และธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในช่วงโควิดระบาด

ดร.วัลลภ จิวหลง
ดร.วัลลภ จิวหลง

ปรากฏว่าตั้งแต่เดือน มี.ค. 63 จนถึง มิ.ย. 66 มีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นขอรับคืนเงิน 8 ล้านกว่ารายจากทั้งหมด 24 ล้านราย สามารถส่งคืนเงินได้ 1.7 หมื่นล้านบาท จากยอดทั้งหมด 3.3 หมื่นล้านบาท ยังเหลืออยู่อีก 1.6 หมื่นล้านบาทที่ต้องเร่งส่งคืน

               

สาเหตุที่ผู้ใช้ไฟฟ้า 2 ใน 3 หรือประมาณ 15 ล้านรายไม่มาขอรับเงินคืน เพราะผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญาเสียชีวิตหรือขายบ้านโดยไม่ได้โอนชื่อ ทำให้ผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยใหม่ขอคืนไม่ได้ หรือบางคนยังเป็นเจ้าของมิเตอร์แต่ไม่มารับ ดังนั้น สำนักงาน กกพ.จะเร่งหาทางส่งคืนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทให้ครบถ้วนโดยเร็ว

โดยขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีชื่อเป็นเจ้าของมิเตอร์ รีบติดต่อการไฟฟ้าฯโดยตรงเพื่อขอคืนเงิน และป้องกันไม่ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชน ด้วยวิธีการส่งข้อความหลอกลวงผ่านทาง SMS หรือ LINE
ที่มีการสแกนคิวอาร์โค้ด

“อย่างไรก็ตาม ยังมีเงินค่าประกันไฟฟ้าอีก 6 หมื่นล้านบาทของกลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง ใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง หรือประเภท 3, 4 และ 5 รวม 1 แสนราย ซึ่งจะต้องส่งคืนเป็นลำดับต่อไป ฉะนั้น สำนักงาน กกพ.จะต้องเร่งคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าประเภท 1 และ 2 ให้เสร็จสิ้น โดยขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบที่การไฟฟ้าฯ จัดเตรียมไว้ให้”

และสำนักงาน กกพ.จะขอให้การไฟฟ้าฯ แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเอกสาร โดยให้ส่งไปพร้อมกับบิลค่าไฟฟ้า เพื่อปิดช่องทางมิจฉาชีพใช้โทรศัพท์หรือออนไลน์หลอกลวงประชาชน และขอเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าว่า หากมีโทรศัพท์ หรือ SMS หรือ LINE แจ้งว่าจะส่งคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าค้าง โปรดอย่าหลงเชื่อ หากสงสัยให้โทรศัพท์สอบถามสายด่วนของ กฟภ. 1129 กฟน. 1130 และสำนักงาน กกพ. 1204 หรือ อีเมล์ [email protected]