กินเจ 2566 กรมการค้าภายในตรวจเข้มราคาสินค้า ยังไม่พบความผิดปกติ

กินเจ 2566

กรมการค้าภายในออกตรวจเข้ม จับตาราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจอย่างใกล้ชิด ล่าสุดลงพื้นที่ตรวจตลาดเวิลด์มาร์เก็ตยังไม่พบราคาผิดปกติ

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ด้วยใกล้เทศกาลกินเจ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 จึงทำให้ช่วงดังกล่าวจะมีผู้นิยมรับประทานอาหารเจเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการอาหารนำวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบเป็นอาหารเจ มาจำหน่ายอย่างแพร่หลายมากกว่าปกติ

กรมจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้า สถานการณ์ด้านราคาและปริมาณ ตลอดจนการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอาเปรียบผู้บริโภค

               

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบเป็นอาหารเจที่สำคัญ ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยดีในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง มีการแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน เปิดเผย ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ยังไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่าย

โดยภาพรวมราคาจำหน่ายถือว่าไม่ได้แตกต่างไปจากปีที่แล้วมากนัก ถือว่าราคาค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็นการปรับขึ้นในระยะเวลาสั้นจากความต้องการของตลาดที่สูงกว่าปกติในช่วงวันสำคัญ อาทิ โปรตีนเกษตร ราคา 170-180 บาท/กก. หน่อไม้จีน ราคา 350 บาท/กก. เห็ดหอมจีน ขนาดกลาง ราคา 350-420 บาท/กก.

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ