“กินเจ” สะพัดหมื่นล้าน 9 วันปลุกเศรษฐกิจ “ภูเก็ต-หาดใหญ่-ตรัง”

กินเจ
กินเจภูเก็ต

อีกเพียงไม่กี่วันจะก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 จำนวน 9 วัน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน หลายจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมกันอย่างมโหฬาร หลังโรคโควิด-19 เบาบางลง

โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้อย่างภูเก็ต ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดหลัก ๆ ของไทยที่มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่มาตลอด โดย “ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต” ได้รับการประกาศขึ้น “บัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พ.ศ. 2561”

9 วัน “ถือศีลกินผัก” ภูเก็ต

ปีนี้ภูเก็ตได้เตรียมจัดงาน “ประเพณีถือศีลกินผัก” ขึ้น เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีหน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัด และภาคเอกชนผนึกกำลังกัน ทั้งสมาคมอ๊ามภูเก็ต ชมรมอ๊ามภูเก็ต-อันดามัน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต

               

มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

โดยจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยการจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยปล่อยขบวนแห่ จากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ไปสู่เวทีกลางสะพานหินในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป และจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

นอกจากนี้ อ๊าม (ศาลเจ้า) ต่าง ๆ ได้มีการประกอบพิธีกรรม ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 อาทิ พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) เป็นต้น

ทางจังหวัดภูเก็ตถือโอกาสประชาสัมพันธ์ เพื่อขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนร่วมสืบสานงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 โดยร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาวเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดระยะเวลาของการจัดงานประเพณี

คาดเงินสะพัดกว่า 9,200 ล้านบาท

นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ททท.สำนักงานภูเก็ต รายงานคาดการณ์ประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2566 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 (9 วัน)

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมจากร้อยละ 30 ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยจำนวนห้องพักทั้งหมด 101,556 ห้อง จำนวนโรงแรม 1,890 แห่ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 64.20% วันพักเฉลี่ย 1.93 วัน จำนวนผู้เยี่ยมเยือน 651,180 คน-ครั้ง คาดว่าจะก่อ
ให้เกิดรายได้เฉลี่ย 9,208.27 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566)

ในช่วงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ตคาดการณ์จำนวนเที่ยวบินขาเข้า และจำนวนผู้โดยสารขาเข้า ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2566 จำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ 545 เที่ยวบิน, (60.55 เที่ยวบินต่อวัน) ผู้โดยสารขาเข้า 83,389 คน (9,265 คนต่อวัน)

จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศ 534 เที่ยวบิน, (59.33 เที่ยวบินต่อวัน) ผู้โดยสารขาเข้า 62,917 คน (6,991 คนต่อวัน) (ข้อมูล : ข้อมูลการบิน การท่าอากาศยานภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2566) และคาดการณ์อัตราการขนส่งผู้โดยสาร (โหลดแฟ็กเตอร์) อยู่ที่ประมาณ 85

หาดใหญ่คึกคัก รร.ถูกจองเต็ม

นายทรงชัย มุงประสิทธิชัย เจ้าของ ผู้จัดการ ห้างหุ้นจำกัด นิวเอเชียทัวร์ และนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเติบโตดี มีชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวช่วงเทศกาล วันนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจ ระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2566 โรงแรมต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ย่านดาวน์ทาวน์ถูกจองเต็มหมดแล้วข้ามไปถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยปกตินักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะจองที่พักล่วงหน้าข้ามปี

ทาง นายวิทยา แซ่ลิ่ม มัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ชาวมาเลเซีย ได้เดินทางเข้ามาปริมาณมากในแต่ละวัน และปัจจุบันปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายมุสลิมมาเลย์ บางเทศกาลจะเข้ามาเป็นอันดับต้นในบางช่วงเทศกาลสำคัญ วันนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว ปริมาณถึง 50% อีก 50% จะเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนและเชื้อสายอินเดีย ส่งผลให้ร้านอาหารฮาลาล โรงแรมมุสลิมฮาลาล ต่างได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

นายอำนาจ พฤกษ์พิกุล มัคคุเทศก์อาชีพภาษาไทย-จีน จ.สงขลา เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลกินเจ หาดใหญ่สงขลาปีนี้ ทราบว่าโรงแรมต่างถูกสั่งจองปริมาณมาก และหากห้องพักในตัวเมืองหาดใหญ่ บริษัททัวร์จะสั่งจองห้องพักไปยังตัวเมืองสงขลา และหากเต็มอีกก็สั่งจองห้องพักไปยังตัวเมือง จ.พัทลุงเทศกาลกินเจหาดใหญ่สงขลา ชาวมาเลเซียจะนิยมเดินทางมาทำบุญกินเจ และถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้มีอายุและผู้อาวุโส นักท่องเที่ยวในกลุ่มตนที่พาท่องเที่ยวจะมีค่าใช้จ่าย 4 วัน ประมาณ 8,000 บาท/คน

“ตนเองได้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมา 1 ชุดในช่วงเทศกาลกินเจ โดยจะเข้ามากินเจทำบุญไหว้พระ ช็อปปิ้ง และถือโอกาสท่องเที่ยวด้วย”

ดร.สิทธิพงศ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลา เปิดเผยว่า เทศกาลกินเจ จ.สงขลา โรงแรมย่านตัวเมือง ย่านดาวน์ทาวน์จะเต็มก่อน แล้วจะขยายออกสู่ชั้นกลางชั้นนอก โดยย่านชั้นในตัวเมืองจะมีการสั่งจองเต็มก่อน คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดค่าใช้จ่ายทั่วทั้งจังหวัดสงขลา ทั้งของคนไทยและชาวมาเลเซียเป็นหลักหลายร้อยล้านบาทในช่วงเทศกาลกินเจ 10 วัน

กินเจเมืองตรัง “9 วัน 9 คืน”

จังหวัดตรังร่วมกับภาคเอกชนและศาลเจ้าต่าง ๆ จัดใหญ่งาน “สืบสานศรัทธา ตำนานกินเจเมืองตรัง” 9 วัน 9 คืน โดยเตรียมจัดกิจกรรมแปลกใหม่ การละเล่นแปลกใหม่ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเข้ามาสัมผัส วิถีการกินเจในจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2566 ตอนนี้ศาลเจ้าต่าง ๆ ได้ปิดศาลเจ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดงานกินเจของแต่ละศาลเจ้า ในขณะที่ภาคเอกชนเองเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน

งาน “สืบสานศรัทธา ตำนานกินเจเมืองตรัง” จะจัดขึ้น 9 วัน 9 คืน ที่บริเวณตลาดชินตา ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างนายนิธิภาคย์ โล่สถาพรพิพิธ ประธานจัดงาน ตลาดชินตา เทศบาลทุ่งยาว ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ศาลเจ้าอ่องเอี่ย รวมทั้งศาลเจ้าอื่น ๆ ในจังหวัดตรัง และสนับสนุนงบประมาณโดยนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง

สำหรับกิจกรรมเด่น ๆ คือ กิจกรรมลุยไฟในคืน 2 ค่ำ และกิจกรรมที่แปลกใหม่ คือ การแข่งขันเล่น “ไท่เปี๋ยหรือเค่ว” เพื่อสืบสาน สืบทอดไว้ ตลอดจนมีการแข่งขันกินบะหมี่เจ ประกวดจัดโต๊ะรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับจัดโต๊ะรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกต้อง ประกวดหนูน้อยเจ้าแม่กวนอิม