QTC ผนึก JJ-LAPP (T) ก้าวสู่ผู้แทนจำหน่ายโซลาร์เคเบิลรายแรกในไทย

QTC เดินเกมรุก เล็งขยายตลาดโซลาร์ผนึกพันธมิตร ลงนามกับ JJ-LAPP (T) เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟ solar cable รายแรกในไทย ต่อยอดการเป็นผู้นำด้านบริการแบบ one stop service ตั้งเป้ายอดขายแตะ 100 ล้านบาท ในปี 2567

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่าง QTC กับ JJ-LAPP (T) เพื่อให้ QTC เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฟ solar cable รายเดียวในประเทศไทย เพื่อให้บริการในตลาดโซลาร์เซลล์

โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำหรับการจำหน่ายสายไฟ solar cable ในครั้งนี้ คือกลุ่มผู้ประกอบการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ทั้งที่พักอาศัย โรงงาน อาคารต่าง ๆ รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม)

               

นอกจากนี้ บริษัทได้วางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยตั้งเป้ายอดการจำหน่ายสายไฟ solar cable ในเฟสแรก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ภายในไตรมาส 4/2566 และตั้งเป้ายอดการจำหน่าย 100 ล้านบาท ในปี 2567 จากแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนการทำการตลาดแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

“JJ-LAPP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Jebsen & Jessen Group และ LAPP Holding Asia จากเยอรมนี ที่เป็นผู้นำด้านการผลิตสายไฟและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายไฟชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายไฟและสายควบคุม สายสัญญาณ สายอินเทอร์เน็ต สายโซลาร์ และตัวเชื่อมต่อแบบครบวงจรระดับชั้นนำของอาเซียน”

โดยการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ ทำให้ QTC ก้าวเป็นผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มธุรกิจโซลาร์แบบครบวงจรแบบ one stop service รายแรก ๆ ของประเทศ ในอนาคตบริษัทเตรียมเป็นผู้จัดจำหน่ายโครงเหล็ก สำหรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพิ่มขึ้น