บีบีจีไอ-Fermbox Bio ทุ่ม 500 ล้าน ตั้งโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพเจ้าแรกในอาเซียน

บีบีจีไอ-Fermbox Bio

บีบีจีไอจับมือ Fermbox Bio ตั้งโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพเชิงพาณิชย์แห่งแรกในอาเซียน มูลค่าการลงทุนเฟส 1 ร่วม 500 ล้านบาท

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ร่วมกับ Fermbox Bio ลงนามข้อตกลงสัญญาร่วมทุนก่อสร้างโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ (CDMO) โดยระยะแรกจะผลิตเอนไซม์ และขยายการผลิตไปยังผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ (Synbio) ซึ่งคาดว่าจะมีกำลังผลิตทั้งหมดมากถึง 1 ล้านลิตร

การลงทุนของ BBGI และ Fermbox Bio ในการสร้างโรงงาน CDMO แบ่งเป็น 3 ระยะ มีกำลังการผลิตในการหมักรวมถึง 1 ล้านลิตร ประมาณมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 3,000 ล้านบาท

               

ซึ่งจะเริ่มลงทุนระยะที่ 1 ก่อนที่กำลังการผลิตในการหมักรวมประมาณ 200,000 ลิตร ด้วยมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท รวมถึงวางแผนที่จะตั้งฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biohub) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศในทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI กล่าวว่า BBGI ได้ทำพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Fermbox Bio บริษัทผู้นำด้านการวิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ด้วยกระบวนการหมักแม่นยำขั้นสูง

“การลงนามครั้งนี้เพื่อร่วมกันก่อตั้งบริษัทร่วมทุน BBFB (BBGI Fermbox Bio) ซึ่งเป็นโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (CDMO) เชิงพาณิชย์แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววิทยาสังเคราะห์ด้วยกระบวนการหมักที่มีความแม่นยำ”

ส่วนนาย Subramani Ramachandrappa ผู้ก่อตั้ง Fermbox Bio กล่าวว่า เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ BBGI เพื่อพัฒนาโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของชีววิทยาสังเคราะห์ซึ่งเป็นเสาหลักสำคัญ รองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอนาคต และช่วยปกป้องโลกของเรา

“โดย BBGI ได้ให้คำมั่นเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และร่วมแบ่งปันมุมมองของเราเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมชีววิทยาสังเคราะห์ที่จะต้องพึ่งพิงความร่วมมือระดับโลกเพื่อการเติบโต ในขณะที่เรามีความเชื่อมั่นที่จะแทนที่ห่วงโซ่อุปทานดั้งเดิมที่มาจากพืช สัตว์ หรือกระบวนการผลิตทางปิโตรเคมีที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม”