GPSC ขยายพอร์ตสีเขียว หลัง Avaada ชนะประมูลโซลาร์ฟาร์มอินเดีย เพิ่ม 1.4 GW

GPSC Avaada

GPSC ขยายพอร์ตสีเขียว หลัง Avaada ชนะประมูลโซลาร์ฟาร์มอินเดีย เพิ่ม 1.4 GW มุ่งสู่เป้าหมายผลิตพลังงานสะอาดมากกว่า 50% ในปี 2573 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า บริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy Private Limited) หรือ Avaada Energy ในกลุ่มอวาด้า (Avaada Group) ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในประเทศอินเดีย

นายวรวัฒน์  พิทยศิริ

ซึ่ง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 42.93% ผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ได้ชนะการประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 1.4 GW (จิกะวัตต์) ที่มีรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

จากความสำเร็จครั้งนี้ ทำให้ปัจจุบันกำลังการผลิตรวมของ Avaada Energy เพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ 8.76 GW จากความสามารถและความพร้อมในการขยายกำลังการผลิต ส่งผลให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเติบโตที่สำคัญของพอร์ตการลงทุนพลังงานสีเขียวของกลุ่มอวาด้า และ GPSC

Advertisment

“จากความสำเร็จในการประมูลโครงการโซลาร์อย่างต่อเนื่องของ Avaada Energy ตอกย้ำถึงศักยภาพของกลุ่มอวาด้า และ GPSC ที่ร่วมกันเดินหน้าแสวงหาโอกาสในการขยายกำลังการผลิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายของ GPSC ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของบริษัทให้มากกว่า 50% ภายในปี 2573”

ซึ่งตลาดพลังงานในอินเดียมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลอินเดียต้องการเปลี่ยนมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น ด้วยเป้าหมายในทิศทางเดียวกันที่จะเดินหน้าไปสู่สังคมสีเขียว พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดยการเปิดประมูลในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย NHPC Limited หรือ NHPC องค์กรภาครัฐ

ผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้าในประเทศอินเดีย เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรที่สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลอินเดียส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานสะอาดในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เพื่อเดินหน้าสู่นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน

Advertisment

ด้วยเหตุนี้ NHPC จึงได้เปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา และ Avaada Energy ได้รับชัยชนะจำนวนราว 1 ใน 3 ของขนาดกำลังการผลิตรวมที่เปิดประมูล โดยผ่านการคัดเลือกจากการเสนอราคาในรูปแบบ e-Reverse Auction ซึ่งจะมีการลงนามซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ที่มีอายุสัญญารับซื้อเป็นเวลา 25 ปี

ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 24 เดือน และคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2,500 ล้านหน่วยต่อปี สามารถจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมภาคครัวเรือนประมาณ 1.8 ล้านครัวเรือนด้วยพลังงานสะอาด และยังมีส่วนสำคัญต่อการลดการปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศเทียบเท่ากว่า 2.3 ล้านตันต่อปี

โดยความสำเร็จในการประมูลครั้งนี้ จะเป็นการสร้างการเติบโตของรายได้จากลูกค้าที่มีความมั่นคงให้ Avaada Energy ในการต่อยอดการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายสายส่งระหว่างรัฐภายในประเทศอินเดีย หรือ Interstate Transmission System (ISTS) เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงพลังงานสะอาดในพื้นที่ภายในประเทศอย่างทั่วถึง