จับตาราคาอ้อยหลังน้ำตาลขึ้น กก. 2 บาท

น้ำตาลทราย

คณะกรรมการกลางฯออกประกาศปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย ณ โรงงานอีก กก.ละ 2 บาท ส่งผลน้ำตาลทรายขาวปรับขึ้นเป็น กก.ละ 21 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก.ละ 22 บาท พร้อมย้ำยังไม่มีการคุมราคาขายปลีกน้ำตาลทราย แต่ให้ขึ้นกับต้นทุนและค่าขนส่ง ชี้ กทม.-ปริมณฑล ในห้างไม่ควรขายปลีกเกินไปกว่า กก.ละ 26-27 บาท ครม.ไฟเขียว ขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานกิโลกรัมละ 2 บาท ระบุหากกระบวนการเสร็จสิ้น คาดมีผลเร็วที่สุดวันพรุ่งนี้ (15 พ.ย. 66)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ดังนี้

1) ให้ปรับราคาจำหน่าย ณ หน้าโรงงาน กิโลกรัมละ 2 บาท ประกอบด้วย ราคาน้ำตาลทรายขาว จากเดิมกิโลกรัมละ 19 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากเดิมกิโลกรัมละ 20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22 บาท สำหรับราคาจำหน่ายปลีกเห็นควรมีราคากำกับดูแลที่เหมาะสม 2) มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ปรับปรุงแก้ไขประกาศ สอน. ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะทำงาน

               

3) มอบหมายให้ กรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) นำเสนอ กกร.พิจารณาทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าน้ำตาลทราย รวมทั้งการกำหนดราคาจำหน่าย ณ หน้าโรงงาน และราคาจำหน่ายปลีก ตามข้อเสนอของคณะทำงาน

4) มอบหมายให้ สอน. และกรมการค้าภายใน พิจารณามาตรการกำกับดูแลให้มีน้ำตาลทรายในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศ และ 5) นำเสนอ ครม.เพื่อทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอของคณะทำงานต่อไป

ล่าสุด คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ประชุมทันทีที่ ครม.มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย ณ โรงงาน อีก กก.ละ 2 บาท โดย กกร.จะออกประกาศ “ยกเลิก” การกำหนดราคาน้ำตาลทราย ณ โรงงานเดิม จากน้ำตาลทราย กก.ละ 19 บาท ให้เป็น กก.ละ 21 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จาก กก.ละ 20 บาท ให้เป็น กก.ละ 22 บาท

พร้อมกันนี้จะ “ไม่มีการกำหนดราคาขายปลีก” แต่ให้ขึ้นอยู่กับต้นทุนและค่าขนส่ง “กกร.เห็นว่า ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวปลีก ไม่ควรที่จะขึ้นราคาเกินสมควร โดยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในห้างสรรพสินค้า-ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ควรจำหน่ายในราคา กก.ละ 26-27 บาท แต่ขอย้ำว่า “น้ำตาลทรายยังเป็นสินค้าควบคุมอยู่”

นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน ยังติดตามอย่างใกล้ชิดในการที่ผู้ส่งออกน้ำตาลทรายจะต้องขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สนอ.) ต้องแจ้งปริมาณการส่งออกน้ำตาลทรายเพื่อติดตามปริมาณน้ำตาลในประเทศให้มีเพียงพอและเกิดสมดุลภายในประเทศ ประกอบกับ สนอ.เองได้ยืนยันว่า จะดูแลติดตามปริมาณน้ำตาลให้มีเพียงพอต่อการบริโภคด้วย

ล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่า การขึ้นราคาขายน้ำตาลทราย ณ โรงงานอีก กก.ละ 2 บาท จะส่งผลให้ การคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตปี 2566/2567 ที่คำนวณไว้ ตอนที่ สนอ.ออกประกาศปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย ณ โรงงานอีก กก.ละ 4 บาท “ลดลง” โดยก่อนหน้านี้มีการคำนวณราคาอ้อยสูงสุดอยู่ที่ เขต 1 ที่ 1,549.16 บาท/ตัน และต่ำสุดอยู่ที่ เขต 2 ที่ 1,419.40 บาท/ตัน โดยชาวไร่อ้อยกำลังรอการคำนวณราคาอ้อยที่เป็นผลมาจากการยอมให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย 2 บาท/กก.อยู่