พาณิชย์ยกเลิกประกาศราคาน้ำตาลหน้าโรงงานเดิม แต่ยังเป็นสินค้าควบคุม

น้ำตาล
ภาพจาก : www.pixabay.com

พาณิชย์เผยน้ำตาลยังเป็นสินค้าควบคุม พร้อมยกเลิกประกาศราคาหน้าโรงงานเดิม 19-20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 21-22 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม. ให้ขึ้นราคาหน้าโรงงานน้ำตาล 2 บาทต่อกิโลกรัม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีประชุมหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน 2 บาทต่อกิโลกรัม

โดยจากนี้จะประกาศยกเลิกกำหนดราคาหน้าโรงงานเดิม จากน้ำตาลทรายขาว 19 บาทต่อกิโลกรัม ให้เป็น 21 บาทต่อกิโลกรัม และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากเดิม 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 22 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งคาดว่าจะเห็นประกาศใหม่เร็ว ๆ นี้

พร้อมกันนี้จะไม่มีการกำหนดราคาขายปลีก หรือราคาแนะนำ โดยราคาน้ำตาลจะขึ้นอยู่กับราคาต้นทุนและค่าขนส่ง สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด แต่ทั้งนี้ราคาน้ำตาลขายปลีกโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ควรจำหน่ายไม่เกินราคา 26-27 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ดี น้ำตาลก็ยังถือว่าเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศของ กกร.อยู่

นอกจากนี้ การส่งออกกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ก็ยังต้องติดตามโดยใกล้ชิด โดยผู้ส่งออกก็ยังต้องขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) อยู่ แต่ไม่ต้องขออนุญาตคณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ แต่ทั้งนี้ ก็ยังต้องแจ้งปริมาณการส่งออก เพื่อติดตามปริมาณน้ำตาลให้เพียงพอ และเกิดสมดุลภายในประเทศ

Advertisment

อีกทั้ง สอน.เองได้ยืนยันว่าจะดูแลติดตามปริมาณน้ำตาลให้เพียงพอต่อการบริโภคด้วย อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์ยังได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน พาณิชย์จังหวัด ในการเข้าตรวจสอบปริมาณน้ำตาล ราคา การกักตุนสินค้า เพื่อดูแลผู้บริโภคต่อไป

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกรมการค้าภายในยังไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการขึ้นราคาสินค้า พร้อมทั้งยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการตรึงราคาสินค้า เพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมจะติดตามดูแลราคาน้ำตาลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภค ผู้ประกอบการ รวมไปถึงทุกฝ่าย

พร้อมใช้มาตรา 30 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 หากกรณีกักตุนสินค้า จะมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยประชาชนหากพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ร้องเรียนสายด่วน 1569 จะเข้าไปตรวจสอบต่อไป