อ้อยสดส่งโรงงานได้ตันละ 120 บาท

ไร่อ้อย
Image by Momolebo2020 from Pixabay

ชาวไร่อ้อยเฮ ! “พิมพ์ภัทรา” เผยที่ประชุม ครม. เห็นชอบจ่ายเงินชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท มอบของขวัญปีใหม่ เริ่ม ม.ค. 2567 เปิดฤดูการผลิตปี 2566/2567

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสด ในโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท

คาดว่ามีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 (ในฤดูการผลิตปี 2566/2567) เพี่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย


ทั้งนี้ โครงการจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย และส่งผลต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้น