สั่งพาณิชย์จังหวัดติดตามจำหน่ายน้ำตาล ไม่ขายเกินราคา-กักตุนสินค้า

น้ำตาล

กรมการค้าภายในสั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามการจำหน่ายน้ำตาล พร้อมกับแจ้งทุกฝ่ายเฝ้าระวัง หลังกระทรวงพาณิชย์ประกาศสินค้าน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม ล่าสุดยังไม่พบการร้องเรียน ขณะที่การดูแลชาวไร่อ้อยกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาออกมาตรการในการดูแล

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการกำหนดราคาจำหน่ายหน้าโรงงานที่ กก.ละ 19 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาว และ กก.ละ 20 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และควบคุมราคาจำหน่ายปลีก กก.ละ 24 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาว และ กก.ละ 25 บาท สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะมีการกำหนดราคาตามระยะทางและต้นทุนการขนส่ง

วัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม

“การประกาศดังกล่าวก็เพราะน้ำตาลเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อค่าครองชีพ และชีวิตประจำวันทั้งเครื่องดื่ม อาหาร ผลิตภัณฑ์หลายรายการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพ”

พร้อมกันนี้ สินค้าน้ำตาลที่ได้รับการยกเว้นในการดูแลควบคุม เช่น น้ำตาลก้อน น้ำตาลที่อยู่ในภาชนะ ขวด กล่องพิเศษ เป็นต้น ขณะที่การควบคุมการส่งออกน้ำตาลตั้งแต่ 1 ตัน หรือ 1,000 กก.ขึ้นไป โดยต้องขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น ล่าสุดได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ถึงแนวทางการดูแลและปฏิบัติซึ่งคาดว่าจะออกมาเร็ว ๆ นี้ด้วย

Advertisment

ส่วนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. เดิมที่ยังคงอยู่นั้น ได้ประสาน แจ้งให้รับทราบ ถึงประกาศการคุมราคาไปแล้ว เพื่อให้ สอน. ดำเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามนโยบายหลักของรัฐบาล ในการดูแลค่าครองชีพ เพราะน้ำตาลทรายถือเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเป็นต้นทุนสำคัญในหลายตัวสินค้า ทั้งอาหารปรุงสำเร็จ/เครื่องดื่ม รวมไปถึงเป็นวัตถุดิบสำคัญในสินค้าอีกหลายตัว จึงต้องลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนมาตรการดูแลชาวไร่อ้อยนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้พิจารณาออกมาตรการมารองรับ

อย่างไรก็ดี ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมกันได้สั่งการให้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเฉพาะไม่ให้เกิดการกักตุน รวมทั้งประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งกรมศุลกากร/การท่าเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ให้เข้ามาช่วยกันตรวจสอบ โดยเฉพาะในตลาดกลาง ตลาดสดด้วย ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการร้องเรียนในการจำหน่ายเกินราคา หรือมีการกักตุนแต่อย่างไร

โดยย้ำต้องกำกับดูแลการจำหน่ายราคาสินค้าให้เป็นไปตามประกาศ ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบ และได้รับรายงานการจำหน่ายน้ำตาลทราย ขณะนี้ยังมีปริมาณสินค้าและราคายังปกติ รวมทั้งยังไม่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน

ทั้งนี้ หากพบว่ามีการจำหน่ายเกินราคาควบคุมจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.  2542 มาตรา 25 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีพบการกักตุน จะมีความผิดตามมาตรา 30 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

Advertisment