พรุ่งนี้ (5 ธ.ค. 66) หมูขึ้นราคาหน้าฟาร์ม กิโลละ 4 บาท

เนื้อหมู
PHOTO :Shutterbug75 from Pixabay

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดชลบุรี เผย 5 ธันวาคม 2566 หมูขึ้นราคาหน้าฟาร์ม กิโลละ 4 บาท เฉลี่ยอยู่ที่ 68-78 บาท

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีระบุว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 จะมีการปรับขึ้นราคาสุกรหน้าฟาร์มอีกกิโลกรัมละ 4 บาท จากฐานเดิม ซึ่งหากคำนวณดูจากข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 48/2566) วันพระที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พบว่าราคาแต่ละภาคปรับขึ้นไปดังนี้

  • ภาคตะวันตก กก.ละ 64 เป็น 68 บาท
  • ภาคตะวันออก กก.ละ 70 เป็น 74 บาท
  • ภาคอีสาน กก.ละ 72 เป็น 76 บาท
  • ภาคเหนือ กก.ละ 74 เป็น 78 บาท
  • ภาคใต้ กก.ละ 68 เป็น 72 บาท