ส.ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พบ นายกเศรษฐา 12 ธ.ค.66 ขอบคุณช่วยแก้หมูเถื่อน

ส.ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พบ นายกเศรษฐา 12 ธ.ค.66 ขอบคุณช่วยแก้หมูเถื่อน
นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เตรียมพบ นายกเศรษฐา 12 ธ.ค. 66 ยก 7 ประเด็นร้อน แก้หมูเถื่อนยกเครื่องระบบการเลี้ยงทั้งระบบ ช่วยเกษตรกรพ้นขาดทุน

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติคนใหม่ ขอให้ห่วงโซ่การค้าสุกรทั้งระบบ ทั้งผู้ค้าหน้าฟาร์ม ห้างค้าส่ง ค้าปลีก เข้าใจความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงสุกร เพราะฐานราคาอาหารพร้อมรับประทานที่ใช้วัตถุดิบจากเนื้อสุกรอยู่ในระดับราคาที่สูงมาก ในขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มขาดทุนและทยอยเลิกการประกอบอาชีพไปเป็นจำนวนมากจากการขาดสภาพคล่อง

“วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นี้ นอกจากการเข้าขอบคุณนายกรัฐมนตรี ที่เร่งรัดการปราบหมูเถื่อนแล้ว จะมีประเด็นเรียกร้อง 6-7 ประเด็น ที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามคำร้อง โดยจะมีการวางกรอบเวลาในการติดตาม เพราะข้อเรียกร้องจะเป็นประโยชน์ทั้งวงการปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ต้นทาง”

รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ระบุว่า ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 49/2566) วันพระที่ 5 ธันวาคม 2566 ทุกภูมิภาคเดินหน้าปรับฐานราคาต่อเนื่อง 4 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อลดการขาดทุน

โดยราคาในภาคตะวันตก 66-68 บาท ภาคตะวันออก 70 บาท ภาคอีสาน 72 บาท ภาคเหนือ 74 บาท และภาคใต้ 70 บาท ส่วนลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 ราคา 1,600 บาท บวก/ลบ 68 บาท

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เตรียมพบ นายกเศรษฐา 12 ธ.ค.66


ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรแจ้งสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือแจ้งสำนักงานพาณิชย์พื้นที่ กรณีมีการกดดันราคาหน้าฟาร์ม เนื่องจากตัวเลข E-Movement เดือนตุลาคม 2566 ของกรมปศุสัตว์ เป็นตัวเลขเข้าเชือดสูงที่สุดของปี 2566 เฉลี่ย 58,000-59,000 ตัวต่อวัน สะท้อนความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นมาก