ตรึงราคาหมูรับปีใหม่ “ธรรมนัส” นัดถกผู้เลี้ยง-โมเดิร์นเทรด 4 ม.ค. 67

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

ประกาศราคาหมู 27 ธ.ค. 2566 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติตรึงราคาทุกภาค เตรียมตบเท้าพบ ‘ธรรมนัส’ เรียกประชุมร่วมกับห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรด 4 มกราคม 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 52/2566) วันพระที่ 27 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันพระสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งทุกภูมิภาคยืนราคา และยังคงพยายามต่อเนื่องเพื่อให้ราคาหน้าฟาร์มสอดรับกับต้นต้นทุน ดังนี้

  • ภาคตะวันตก 68
  • ภาคตะวันออก 72
  • ภาคอีสาน 72
  • ภาคเหนือ 74
  • ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 : 1,600 บาท บวก/ลบ 68 บาท

โดยในวันที่ 4 มกราคม 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จะจัดการประชุมร่วมกับกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีก ผู้เลี้ยงทุกกลุ่ม ทุกภูมิภาค ร่วมหารือแก้ปัญหาราคาสุกรหน้าฟาร์ม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในขณะที่การประชุมวันนี้ที่สำนักปลัดนายกของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ชุดเล็ก) ที่ตั้งโดยคณะกรรมการร่วมฯ ของนายกเศรษฐา ทวีสิน ผู้บริหารจากกรมการค้าภายใน หนึ่งในคณะอนุฯ รับที่จะเป็นตัวกลางเชิญห่วงโซ่การค้าสุกรหน้าฟาร์ม ตลอดถึงห่วงโซ่ค้าปลีกค้าส่งเนื้อสุกร เข้าร่วมประชุมหารือ นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ปัญหาราคาสุกรตกต่ำจะได้รับการคลี่คลาย จากความพยายามของภาครัฐเอกชนร่วมกัน