เสียงแตกปรับขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์ม ภาคใต้แพงสูงสุด 4 บาท อีก 3 ภาคยังขอตรึงต่อ

หมู

ชาวหมูเสียงแตก ปรับขึ้นราคาไม่เท่ากัน ภาคใต้ขยับสูงสุด กก.ละ 4 บาท ส่วน ตะวันตก-อีสาน-เหนือ ตรึงราคาเดิม มีผล 20 ธันวาคม 2566 ขอห้างปรับราคาเหมาะสมช่วยผู้เลี้ยงขาดทุนสะสมกว่า 10 เดือน

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 50/2566) วันพระที่ 20 ธันวาคม 2566 ว่ามีทั้งการตรึงราคาและปรับขึ้นราคา กก.ละ 2-4 บาทไม่เท่ากัน

โดยราคาเนื้อหมูในแต่ละภาค ดังนี้

ภาคตะวันตก ราคาทรงตัว กก.ละ 68 บาท
ภาคอีสาน ราคาทรงตัว กก.ละ 72 บาท
ภาคเหนือ ราคาทรงตัว กก.ละ 74 บาท

ภาคตะวันออก ปรับขึ้น 2 บาท เป็น กก.ละ 72 บาท
ภาคใต้ ปรับขึ้น กก.ละ 4 บาท จาก 70 เป็น 74 บาท

ส่วนลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 : 1,600 บาท บวก/ลบ 68 บาท

ทั้งนี้ ทุกภูมิภาคปรับฐานราคาการจำหน่ายสู่ต้นทุนต่อเนื่อง โดยแต่ละภูมิภาคยังคงมีปัญหาเรื่องการกระจายตัวของราคาที่เกษตรกรขายได้

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรทุกภูมิภาคเรียกร้องให้ห้างค้าส่ง ค้าปลีก พิจารณาต้นทุนการเลี้ยงเป็นหลักสำหรับการตั้งราคาปลีก เพื่อดูแลเกษตรกรที่ขาดทุนมากกว่า 10 เดือน

“ราคาจำหน่ายปลีก ของห้างค้าส่ง ค้าปลีก ร้านเนื้อสุกร ที่ต่ำมากอย่างผิดปกติ ไม่สอดคล้องโครงสร้างต้นทุน ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าต้นทางสินค้าชิ้นส่วนสุกรมาจากฟาร์มไหน เพราะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศอยู่ในสภาพขาดทุน สังคมต้องไม่เอารัดเอาเปรียบกัน”