ราคาหมูหน้าฟาร์มภาคใต้ พุ่ง 4 บาท มีผล 20 ธ.ค. 66 หลังท่องเที่ยวฟื้น-เตรียมฉลองปีใหม่

หมูหน้าฟาร์ม

สมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ประกาศขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์ม กก.ละ 4 บาท ทะลุ 74 บาท/กก. มีผล 20 ธ.ค. 2566 ชี้สัญญาณท่องเที่ยวฟื้น-เตรียมฉลองปีใหม่

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ระบุว่า ประกาศราคาแนะนำสุกรประจำวันพระที่ 20 ธันวาคม 2566 ปรับราคาสุกรหน้าฟาร์มขึ้น 4 บาท ทุกพื้นที่ สุกรขุนหน้าฟาร์มราคา 74 บาท สุกรซีก ราคา 84 บาท แม่พันธุ์คัดทิ้ง ราคา 44 บาท ขณะที่ลูกสุกร 16 กก. ราคา 1,800+74 บาท

ซึ่งเป็นผลจาก นักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน ประกอบกับใกล้เทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้การบริโภคในพื้นที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ หากคำนวณราคาใหม่ จากราคาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศไว้ เมื่อวันพระที่ 12 ธันวาคม 2566ก่อนหน้านี้ เท่ากับว่า ราคาแต่ละภาคจะขยับขึ้น ประมาณ กก.ละ 2-4 บาท ดังนี้

  • ภาคตะวันตก กก.ละ 68 เป็น 70-72 บาท
  • ภาคตะวันออก กก.ละ 70 เป็น 72-74 บาท
  • ภาคอีสาน กก.ละ 72 เป็น 74-76 บาท
  • ภาคเหนือ กก.ละ 74 เป็น 78-80 บาท
  • ภาคใต้ กก.ละ 70 ขยับ 4 บาท เป็น 74 บาท

ราคาหมูหน้าฟาร์มภาคใต้ พุ่ง 4 บาท