ตามคาด 4 ชื่อ สมัครชิง ซีอีโอ ปตท. “บุรณิน” เปิดใจสาเหตุลงสนาม

บุรณิน รัตนสมบัติ
บุรณิน รัตนสมบัติ

ตามคาด 4 ชื่อ สมัคร ชิง ซีอีโอ ปตท. เปิดใจ “บุรณิน รัตนสมบัติ” 1 ใน 4 ผู้สมัคร ซีอีโอ เคยเป็นพนักงานดีเด่น ปี 2544 มุ่งผลักดันประเทศเติบโต-พัฒนาเรื่องใหม่

วันที่ 3 มกราคม 2567 แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากปิดรับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เวลา 17.30 น. วันที่ 3 มกราคม 2567 เพื่อแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2567 หลังจากเข้ามารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2563

ปรากฏชื่อผู้ที่ยื่นสมัครมี 4 คน ประกอบด้วย

1.นายคงกระพัน อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

2.นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

3. ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

4.นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

โดยหลัจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มกราคม 2567 หากมีผู้ใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

บุรณิน เปิดใจลงสมัคร ซีอีโอ

นายบุรณิน กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ยังไม่ทราบว่ามีผู้สมัครกี่ท่าน แต่สาเหตุที่ตัดสินใจลงสมัครด้วย เพราะอยากผลักดันให้ประเทศได้เติบโตและมีการพัฒนาเรื่องใหม่ๆให้เกิดขึ้น

นายบุรณิน เล่าย้อนถึงนี่ความคิด เมื่อ 22 ปีที่แล้ว เป็นคำพูดถึงตัวตนและองค์กรในฐานะได้รับรางวัลพนักงานดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2544 ซึ่ง ณ ขณะนั้น ปตท.ยังเป็นการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกำลังจะปรับโครงสร้าง เป็น บมจ. ปตท. ไม่น่าเชื่อความคิดดังกล่าว สะท้อนตัวตนจนกระทั่งมาถึงการทำงานในทุกวันนี้

“ผมให้ความสำคัญกับหลักการเท่า ๆ กับโอกาส เพราะหลักการทำให้มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน ขณะที่โอกาสเป็นจังหวะที่อาจเกิดได้ไม่บ่อยครั้ง ถ้าเรามองไม่ออกหรือไม่แสวงหาการทำงานอาจไม่ประสบความสำเร็จ

สำหรับผมการแสวงหาโอกาสที่ดี คือการเรียนรู้ ที่ไม่ได้มีเฉพาะในชั้นเรียนหรืองานประจำที่ทำเท่านั้น สิ่งต่าง ๆ รอบตัวสามารถเป็นครูได้ทั้งสิ้น เช่น การที่ได้เปลี่ยนงาน หรือทำงานที่ยากขึ้น ๆ ก็เป็นการสร้างโอกาสทำให้เราเก่งขึ้น

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคฉลาดและคาดหวังต่อ สินค้าและบริการมากขึ้น องค์กรที่มี Team work ดีเท่านั้นจึงจะได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

ผมค่อนข้างโชคดีที่มีโอกาสได้เปลี่ยนงานบ่อย ซึ่งแต่ละครั้งก็ได้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ที่ดี สามารถทำงานเข้ากันเป็นทีมได้ ทำให้มีความสนุก ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและการทำงานเป็นทีมในความรู้สึกผมไม่จำเป็นต้องเป็นทีมเฉพาะแผนก ส่วน หรือฝ่ายที่ทำงานอยู่เท่านั้น เพราะถ้าเราขยายวงทีมได้กว้างขึ้นมากเท่าไหร่ (Cross Function) ผลงานและประสิทธิภาพการทำงานจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

สิ่งที่อยากเห็นจากองค์กร คือ อย่าปิดกั้นโอกาสพนักงานให้เขาทำงานเต็มที่ เติบโตในระยะเวลาที่เหมาะสม เปลี่ยนลักษณะงานและเพิ่มความสามารถตามที่เขาควรจะเป็น เพียงเท่านี้ก็จะทำให้พนักงานมีศักยภาพดีขึ้น และอยากให้องค์กรทำให้พนักงานอยู่ที่นี่เพราะ รู้สึกว่างานสนุก ได้เรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ไม่ใช่เพราะความมั่นคงและสวัสดิการ ที่ดีเท่านั้น และก็คิดว่าในเรื่องของเทคโนโลยี ปตท. มีเงินที่จะหาซื้อได้ แต่มันสมองและความคิดสร้างสรรค์ของคน ไม่ง่ายที่จะหาซื้อมา ถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาเอง“

พงษ์พันธุ์ คอนเฟิร์มสมัคร


ผู้สื่อข่าว ” ประชาชาติธุรกิจ” ได้สอบถามไปยังนายพงษ์พันธุ์ ซึ่งตอบรับว่าได้ยื่นสมัครซีอีโอ และยังไม่ทราบท่านอื่นมีใครบ้าง และตนเป็นผู้สมัครที่อายุน้อยที่สุดหรือไม่ ขณะนี้เตรียมเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ยังไม่สามารถให้สัมภาษณ์ใดใด