BOI จ่อเคาะผลอุทธรณ์เอราวัน ยืดเวลาออกบัตรส่งเสริมไฮสปีด 3 สนามบิน ก.พ. 2567

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

เลขาฯ บีโอไอ เผย “เอเชีย เอรา วัน” ยื่นขออุทธรณ์ขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมครั้งที่ 3 ขอเวลาปรึกษา EEC-ร.ฟ.ท. อีกครั้ง จี้ถามหาเหตุผลทำไมต้องขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมให้ไฮสปีดเทรนด์ คาดให้คำตอบได้ภายใน ก.พ. 66 นี้ ย้ำสามารถยื่นขอใหม่ได้เมื่อพร้อม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (ซี.พี.) ในฐานะผู้ชนะการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ได้ยื่นขออุทธรณ์การไม่อนุมัติขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมครั้งที่ 3 โดยให้เหตุผลว่า การแก้ไขสัญญาร่วมทุน เป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลต่อการจัดหาเงินทุนของโครงการ และทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ดังนั้น บีโอไอจะหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัท เกี่ยวกับสถานะการแก้ไขสัญญาร่วมทุน และความจำเป็นในการขยายเวลา รวมถึงจะหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เพิ่มเติมถึงทางออกของปัญหาดังกล่าว ก่อนที่จะพิจารณาคำขออุทธรณ์ของบริษัทต่อไป โดยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

“ตามปกติแล้วเมิ่อเขาได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เขาจะต้องรอให้เราออกบัตรส่งเสริมให้ก่อน ซึ่งเขาอยู่ในขั้นตอนนี้ ในขั้นตอนนี้นี่เองเขาขอขยายระยะเวลาเพื่อตะออกบัตรส่งเสริมได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 เดือน ต้องชี้แจงให้เข้าใจกันก่อนว่าเขายังไม่ได้รับบัตรส่งเสริม เป็นแค่ขั้นของการรอออกบัตรเท่านั้น

ส่วนที่เขาจะไปขอใช้สิทธิประโยชน์ของใคร ของ EEC ก็สามารถทำได้เพราะเป็นสิทธิของเขา แต่มันไม่เกี่ยวกับว่าโครงการไฮสปีเเทรนด์จะต้องหยุดหรือชะลอ เพราะมันคนละส่วน ในส่วนของเราแค่เป็นส่วนเล็ก ๆ เท่านั้น เพราะต่อให้เขาได้หรือไม่ได้สิทํิประโยชน์จากเราโครงการมันก็ลงทุนเดินหน้าต่ออยู่แล้ว”

ทั้งนี้ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ได้รับการอนุมัติส่งเสริมจากบีโอไอ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทมีการยื่นขอขยายเวลาการตอบรับมติให้การส่งเสริม และขอขยายเวลาการยื่นเอกสารเพื่อออกบัตรส่งเสริมมา 2 ครั้ง โดยให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องรอการแก้ไขสัญญาระหว่าง ร.ฟ.ท. และบริษัท โดยการขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมครั้งที่ 2 บริษัทต้องส่งเอกสารประกอบการออกบัตรส่งเสริมภายในวันที่ 22 มกราคม 2567

ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 บีโอไอได้หารือกับ EEC และ ร.ฟ.ท. ถึงความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งในที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ควรเร่งรัดให้บริษัทดำเนินการตามโครงการโดยเร็ว โดยหากบริษัทยื่นขอขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมครั้งที่ 3 บีโอไอจะทำหนังสือสอบถามความเห็นจาก EEC และ ร.ฟ.ท. ในฐานะเจ้าของโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา

ต่อมาในเดือนมกราคม 2567 บริษัทยื่นขอขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมครั้งที่ 3 บีโอไอจึงทำหนังสือสอบถามความเห็นจากทั้ง EEC และ ร.ฟ.ท. ซึ่งทั้งสองหน่วยงานให้ความเห็นว่า ความล่าช้าของโครงการจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมั่นของประเทศ อีกทั้งการเจรจาแก้ไขสัญญาร่วมทุนฯ ไม่มีผลต่อการขอรับบัตรส่งเสริม จึงควรเร่งรัดให้บริษัทส่งเอกสารเพื่อออกบัตรส่งเสริมโดยเร็ว และไม่ควรขยายเวลาออกไปอีก ด้วยเหตุผลดังกล่าว

บีโอไอจึงพิจารณาไม่อนุมัติให้ขยายเวลาการยื่นเอกสารเพื่อออกบัตรส่งเสริมครั้งที่ 3 ตามความเห็นของทั้งสองหน่วยงาน โดยได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เพื่อเร่งรัดให้ดำเนินการภายในวันที่ 22 มกราคม 2567  เมื่อบริษัทไม่ยื่นเอกสารภายในกำหนด มีผลทำให้มติเดิมสิ้นสุดลง แต่บริษัทก็ยังคงมีสิทธิยื่นขอรับการส่งเสริมใหม่จากบีโอไอเมื่อไรก็ได้หากมีความพร้อม และ บีโอไอก็จะเร่งพิจารณาให้โดยเร็ว เนื่องจากสาระสำคัญของโครงการไม่ได้เปลี่ยนแปลงและมีรายงานการวิเคราะห์เดิมอยู่แล้ว


ทั้งนี้ หากบริษัทเอราวัน ได้รับบัตรส่งเสริมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีระยะเวลาให้บริษัทลงทุนภายในกรอบเวลา 3 ปี และในระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทยังไม่พร้อมที่จะลงทุน ยังคงสามารถต่ออายุบัตรส่งเสริมได้อีก 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี รวมแล้ว 7 ปี