ปตท. แจ้ง “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ” ลาออกจากกรรมการ ปตท. มีผล 10 ก.พ. 67

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

ปตท. แจ้ง “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ” ลาออกจากกรรมการ ปตท. จากมีภารกิจอื่น มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง กรรมการลาออก

สาระสำคัญระบุว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ (ปตท.) ขอเรียนให้ทราบว่า นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป