ไฟป่าเผาอุทยานแห่งชาติออบหลวง-แม่โถ รอยต่อ 3 อำเภอ วอดแล้วกว่า 3 หมื่นไร่

ไฟป่าเผาอุทยานแห่งชาติออบหลวง-แม่โถ

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียมพบพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-แม่โถไฟกำลังลุกลามหนัก รอยต่อ 3 อำเภอ วอดแล้วกว่า 3 หมื่นไร่ ลามต่ออีก 6 กม.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานสถานการณ์ไฟป่าที่มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ ออบหลวง เชื่อมต่อดอยอินทนนท์ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พบว่ากำลังเกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนักและขยายพื้นที่ออกเป็นบริเวณกว้าง

ล่าสุดข้อมูลจากภาพดาวเทียม Landsat-9 ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.49 น. แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้บริเวณรอยต่อ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่เผาไหม้แล้ว 33,000 ไร่ โดยเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติออบหลวงที่เปลวไฟกำลังลุกลามอย่างหนักในช่วงเวลานี้และยังควบคุมเพลิงไม่ได้ กินพื้นที่ไปแล้วกว่า 600 ไร่ เป็นระยะทางยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร

ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่ายังคงมาจากการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ รวมถึงการเผาพื้นที่เกษตรก่อนเตรียมการเพาะปลูก และการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน