จีไอที MOU กับ 2 หน่วยงาน ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทย

จีไอที ลงนาม MoU

จีไอทีลงนาม MOU ร่วมกับ 2 หน่วยงาน เดินหน้าร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าไทย ล่าสุด สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ของไทย มกราคม 2567 ขยายตัว 21.5% ต่อเนื่อง 5 เดือน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า ในช่วงการจัดงานบางกอกเจมส์ ครั้งที่ 69 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จีไอทีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) กับ 2 หน่วยงานสำคัญ เป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาสนับสนุนธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับไทย

“ในฐานะที่ GIT เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” นายสุเมธกล่าว

สำหรับฉบับแรก จีไอทีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับ Mr.Msafiri L. Mbibo Deputy Permanent Secretary The Ministry of Minerals of Tanzania (กระทรวงเหมืองแร่-แทนซาเนีย) เพราะประเทศแทนซาเนีย มีความเชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อีกทั้งจีไอทียังได้ตัวอย่างพลอยของแทนซาเนียมาทำการวิจัย เพื่อศึกษาด้านแหล่งกำเนิดและเก็บข้อมูลด้านเคมีของแหล่งพลอยจากแทนซาเนียด้วย

ทั้งนี้ การ MOU ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในรูปแบบของโครงการฝึกอบรมด้านอัญมณีศาสตร์ การออกแบบ การผลิต ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

ส่วนฉบับที่สอง จีไอทีลงนาม MOU กับนายวิชิต โสภิตานนท์รัตน์ กรรมการ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานในประเทศไทย 7 แห่ง การลงนามครั้งนี้ จะช่วยพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานธรรมาภิบาล และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าด้วย ให้กับหน่วยงานและผู้ประกอบการไทย

รายงานข่าวระบุว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ของไทย เดือนมกราคม 2567 ขยายตัว 21.5% ขยายตัวต่อเนื่อง 5 เดือน ตลาดส่งออกที่สำคัญและขยายตัว ได้แก่ ตลาดสหรัฐ อิตาลี ฮ่องกง เยอรมนี และอินเดีย