เร่งโละหมูเถื่อน หนีตาย ทุบราคา กิโล 6 บาท จ่อหลุด 60 บาทอีกครั้ง

pig
แฟ้มภาพประกอบข่าว

ราคาหมูดิ่งกิโลฯ ละ 6 บาท จ่อหลุด 60 บาทแล้ว หลังถวายฎีกา เจ้าของหมูเถื่อนเร่งโละสต๊อกหนีตาย

วันที่ 3 มีนาคม 2567 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 9/2567) วันพระที่ 3 มีนาคม 2567 ราคารถใหญ่คละขนาด 60 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากวันพระก่อนหน้า 6 บาท ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ราคา 1,500 บาท บวกลบ 68

สถานการณ์ราคาที่ลดลง ประเมินว่าการดำเนินคดีที่เขตปลอดอากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และการยื่นฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ ทำให้มีการเร่งระบายสินค้าสุกรนอกกฎหมายอย่างหนัก

อย่างไรก็ตาม ตลาดการค้าสุกรขุนยังคงบริหารจัดการได้ยาก แม้กรมปศุสัตว์ประกาศจะใช้มาตรการด้านการเคลื่อนย้าย และมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทั้งกรมปศุสัตว์และกรมการค้าภายในจะต้องร่วมกันเข้าแก้สถานะการณ์ เพราะตลาดสุกรมีชีวิต และสินค้าเนื้อสุกรมีการกำหนดราคาซื้อ ราคาขายอันไม่เป็นธรรมมายาวนาน

ราคาหมู

ราคาหมู