สทนช. เตือน 10-15 เม.ย. 2567 ริมเจ้าพระยา-แม่กลอง-ท่าจีนระวังน้ำทะเลหนุน

น้ำทะเลหนุน
แฟ้มภาพ

สทนช. เตือน พื้นที่เสี่ยง ริมน้ำ เจ้าพระยา-แม่กลอง-ท่าจีน เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ ช่วง 10 – 15 เมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ ช่วงวันที่ 10 – 15 เมษายน 2567 ซึ่งเสี่ยงทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

พร้อมกันนี้ ให้เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตร บริเวณดังต่อไปนี้

  • แม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี
  • แม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
  • แม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และนครปฐม
  • แม่น้ำบางปะกง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี