กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เสียชีวิต อายุ 56 ปี

กีรติ รัชโน
แฟ้มภาพ

ไว้อาลัยแด่กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จากไปอย่างสงบ ด้วยวัย 56 ปี เมื่อ 03.28 น. 19 เม.ย. 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 ประชาชาติธุรกิจ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจากไปอย่างสงบ ในวันที่ 19 เม.ย. 2567 เวลา 03.28 น. ด้วยวัย 56 ปี

หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จากที่มีอาการป่วยวูบและล้มที่บ้านพักในคืนวันที่ 10 เม.ย. 2567 ก่อนส่งตัวไปโรงพยาบาล

ล่าสุด ทางครอบครัวรัชโน แจ้งข้อความระบุว่า พ่อจั่น ได้จากไปแล้วอย่างสงบ ในวันที่ 19 เม.ย. 2567 เวลา 03.28 น.

ก่อนที่พ่อจั่นจะจากไป พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้เทศน์นำทางก่อนลมหายใจสุดท้ายผ่านทางโทรศัพท์

Advertisment

“ร่างกายเสมือนเป็นบ้าน บ้านของคุณกีรติตอนนี้กำลังจะผุพัง เราจึงไม่ควรไปห่วงหาอาลัยในบ้านที่กำลังจะพังทลายหลังนี้ เมื่อถึงเวลาที่บ้านพังลงมาแล้วก็ขอให้สละบ้านหลังนี้ เพื่อไปยังบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่า บ้านที่สร้างจากคุณงามความดีตลอดชีวิตที่คุณกีรติได้สั่งสมมา“

”คุณกีรติไม่ต้องเป็นห่วงคนในครอบครัว ทั้งคุณแม่ ภรรยา และลูกทั้ง 2 คน ทุกคนจะสามารถอยู่ได้อย่างดีด้วยคุณงามความดีที่คุณกีรติได้ทำไว้ แม้ว่าคุณกีรติจะไม่อยู่แล้ว”

”ตอนนี้คุณกีรติกำลังจะต้องเดินทางไกล สัมภาระอะไรต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาไป ความห่วงใยกังวลใจทั้งหลายก็ทิ้งเอาไว้ ขอให้เอาพระรัตนตรัยเป็นสิ่งนำทางในการเดินทางไกลครั้งนี้ สิ่งที่ติดตัวไปคือความดีและบุญกุศลที่สร้างสมมา“

พ่อจั่นได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวอย่างใกล้ชิด
จนลมหายใจสุดท้าย และพ่อจั่นได้เดินทางไปสู่สุคติแล้ว

Advertisment

ส่วนกำหนดการงานศพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เปิดประวัติ “กีรติ รัชโน”

สำหรับประวัตินายกีรติ รัชโน เกิดเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2510 ปัจจุบันอายุ 56 ปี มีชื่อเลนว่า “จั่น”

การศึกษา

จบชั้นประถม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสังคมวิทยา จบปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจบระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ยูไนเต็ด สเตตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูนิเวอร์ซิตี้ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดระหว่างประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน-ปลัดกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2564-2565 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2562-2563 อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
พ.ศ. 2561-2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2559-2562 รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2556-2559 ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ
พ.ศ. 2554-2556 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสินค้าข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ
พ.ศ. 2553-2554 ผู้อำนวยการกองนโยบายการค้าและพัฒนาระบบบริหาร

ผ่านการอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่น 79
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 (วปอ.63)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
– มหาวชิรมงกุฎ
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก