ไอทีดี จัดหลักสูตรนักเจรจา รัฐ-เอกชน เป็นนักการค้ายุคใหม่

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) จัดอบรมหลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับการทูตเชิงพาณิชย์และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้กับนักเจรจาภาครัฐ ภาคเอกชน นักการทูตต่างประเทศ เพื่อให้เป็นนักเจรจาการค้ายุคใหม่ที่พร้อมขึ้นเวทีเจรจาการค้า พร้อมชี้เป้า ดิจิทัล เทรด เป็นเรื่องที่จะมาแรง

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) เปิดเผยว่า ITD ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับการทูตเชิงพาณิชย์และการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นและขั้นสูงในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคีให้แก่นักเจรจายุคใหม่ ในการนำนโยบายด้านการค้าการลงทุนไปใช้ในการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต รวมถึงการสร้างเครือข่ายนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ทั้งนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของนานาประเทศ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศโดยอาศัยแนวทางการทูตเชิงพาณิชย์ และเพื่อเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้เป็นปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเจรจา รวมถึงโอกาสและทิศทางการเจรจาการค้าการลงทุนในอนาคต

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

Advertisment

ด้านนางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ITD ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานของโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากภาครัฐ ภาคเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานต่างประเทศ และนักการทูตจากต่างประเทศ อาทิ บังกลาเทศ ติมอร์-เลสเต ศรีลังกา เป็นต้น เข้าร่วมจำนวน 24 คน โดยอบรมทั้งสิ้น 5 วัน เป็นหลักสูตรขั้นสูง มีการจัดการเรียนภาคทฤษฎี โดยเชิญผู้นำในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศระดับโลกทั้งไทยและต่างประเทศมาอบรม มาเล่าประสบการณ์ เทคนิคการเจรจา เพื่อให้นักเจรจาการค้ารุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

นอกจากนี้ จะจัดจำลองสถานการณ์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง โดยกำหนดหัวข้อเจรจา และจัดให้คนที่เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะเจรจา มีคอมเมนเตเตอร์คอยกำกับดูแล และดูว่าการเจรจาเหมาะสมหรือไม่ เข้มไปไหม หรือท่าทีเป็นยังไง เป็นการฝึกคนให้พร้อมสำหรับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในอนาคต รวมทั้ง ยังจะมีการชี้เป้าให้เห็นว่าทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในอนาคตจะไปในทิศทางไหน อย่างที่ผ่านมา จะเน้นเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ แต่ปีนี้ เรื่องดิจิทัล เทรด เป็นเรื่องที่มาแรงและจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้น การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก็จะมุ่งในเรื่องนี้มากขึ้น

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง