หมดหวังส่งออก ปี’62 ‘พาณิชย์’ ยอมรับติดลบ 1% ดีสุดแค่ 0% ห่างเป้าหมายที่วางไว้ 3%

หมดหวังส่งออก ปี’62 ‘พาณิชย์’ ยอมรับติดลบ 1% ดีสุดแค่ 0% ห่างเป้าหมายที่วางไว้ 3% ขณะที่ส่งออก ก.ย. 62 หดตัว 1.4% ผลจากส่งออก ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา หดตัว

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกไทยในเดือนกันยายน 2562 มีมูลค่า 20,481 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 19,206 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 4.2% ส่งผลให้การค้าไทยเกินดุล 1,275 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วยการส่งออก 3 ไตรมาสแรก (มกราคม-กันยายน 2562) มีมูลค่า 186,572 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 2.1% การนำเข้า มีมูลค่า 179,191 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 3.7% ทำให้ไทยมีการค้าเกินดุล 7,381 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ แม้การส่งออกไทยในเดือนกันยายน 2562 จะลดลง แต่ภาพรวมการส่งออกของไทนเริ่มปรับตัวดีขึ้น และมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ทั้งปี 2562 การส่งออกไทยอยู่ที่ติดลบ 1 ถึง 0.1% โดยหากจะให้การส่งออกไทยทั้งปี อยู่ที่ 0.1% การส่งออกจากนี้ 3 เดือนไทยจะต้องส่งออกเฉลี่ยต่อเดือน 20,821 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งการส่งออกในปี 2563 ประเมินว่าการส่งออกทั้งปีอยู่ที่ 1-2% เนื่องจากแนวโน้ม ทิศทางการส่งออกและนโยบายผลักดันการส่งออกไทย

สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม หดตัว 3.1% สินค้าเกษตรที่ส่งออกได้ดี เช่น น้ำตาลทราย เครื่องดื่ม ไก่สด แช่แข็งและแปรรูป ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ส่วนสินค้าที่ส่งออกหดตัว เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ยาวพารา กุ้งสดแช่แข็งและกุ้งแปรรูป รวม 3 ไตรมาส ส่งออกหดตัว 2.2% ส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 0.2% สินค้าที่ส่งออกขยายตัว เช่น ทองคำ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ส่วนสินค้าที่ส่งออกหดตัว เช่น สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รวม 3 ไตรมาส หดตัว 1.3%

อย่างไรก็ดี จากปัจจัยต่างๆ สงครามการค้า สถานการณ์เบร็กซิต ราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท ที่กดดันต่อการส่งออกไทย ดังนั้นผู้ส่งออกต้องประกันควมเสี่ยงด้านการส่งออก ขณะที่ภาครัฐก็อยู่ระหว่างการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกทำงานอย่างเต็มที่ และเชื่อว่าการส่งออกทั้งปีไม่น่าจะแย่ เนื่องจากผลักดัน การรักษาตลาด ก็อยู่ระหว่างเดินหน้าเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้การส่งออกไทยโต