ไทยส่งออกข้าว ครึ่งปีแรก ติดลบ 32% หั่นเป้าต่ำสุดในรอบ 20 ปี

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยส่งออกข้าวครึ่งปีแรกติดลบ 32% ตกเป็นอันดับ 3 ของโลก พร้อมปรับลดเป้าส่งออกข้าวทั้งปีเหลือ 6.5 ล้านตัน ต่ำสุดในรอบกว่า 20 ปี

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยครึ่งปีแรก ของปี 2563 พบว่า ไทยส่งออกข้าวไปแล้วปริมาณ 3.14 ล้านตัน ลดลง 32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่า 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 12% ส่งผลให้การส่งออกของไทยตกเป็นอันดับ 3 ของโลกรองมาจากอินเดียและเวียดนามตามลำดับ

สาเหตุที่การส่งออกลดลงเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวลดลง, การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทบต่อกำลังซื้อผู้บริโภคลดลง และค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับพันธุ์ข้าวไทยในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงส่งผลให้ประเทศผู้ซื้อรายสำคัญอย่างฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย หันไปซื้อข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

ผู้ส่งออกข้าวไทยได้ปรับคาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวปี 2563 ลงจากเดิม 7.5 ล้านตัน เป็น 6.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นปริมาณส่งออกข้าวต่ำสุดในรอบ 20 ปีนับตั้งแต่ปี 2543 ที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 6.148 ล้านตัน โดยการส่งออกจากนี้ครึ่งปีหลังนี้ คาดว่าจะส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 6 แสนตันต่อเดือน

หวังค่าเงินบาทอ่อนตัวหนุนส่งออก

ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนมาจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ราคาข้าวในประเทศถูกลง ทำให้สามารถแข่งขันได้ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการคาดหวังว่าทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจะดูแลเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ การส่งออก โดยเฉพาะตลาดข้าว รวมไปถึงการดูแลค่าเงินเพื่อให้เอกชนสามารถแข่งขันได้

“การแข่งขันการส่งออกข้าวในตลาดโลกประเทศไทยจะลำบากมาขึ้นมีคู่แข่ง โดยเฉพาะจีน ซึ่งมีสต็อกกว่า 117 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจีนจะเร่งระบายออก ส่วนผลผลิคอินเดียคาดว่าจะอยู่ที่ 115 ล้านตัน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง และยิ่งพบว่าปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดไทยลดลงจากพฤติกรรมการบริโภคนิยมข้าวนุ่มมากขึ้น ซึ่งเวียดนามส่งออกข้าวนุ่มไปในตลาดเป็นจำนวนมาก”


ขณะนี้ การพัฒนายุทธศาสตร์ข้าวไมยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการวางยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปีโดยยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะข้าวขาวพื้นนุ่ม ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในตลาด พร้อมกันนี้ยังต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งกระตุ้นการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวเพื่อนำมาใช้ในการแข่งขันในตลาด

ส่วนสถานการณ์การค้าข้าวโลก คาดการณ์จะมีผลผลิตข้าวรวม 495 ล้านตัน มีการบริโภคข้าว 490 ล้านตัน มีการค้าข้าว 42 ล้านตัน ขณะที่สต๊อกข้าวโลกอยู่ที่ 181 ล้านตัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ