สำนักงานแข่งขัน จับตา “ช้อปปี้” หวั่นกำหนดเงื่อนไขขนส่งไม่เป็นธรรม

ช้อปปี้ (Shopee)
แฟ้มภาพ

สำนักงานแข่งขันทางการค้า จับตาดูพฤติกรรมช้อปปี้ (Shopee) กรณีการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดทางเลือกในการขนส่งสินค้า อาจส่งผลกระทบให้ผู้ค้าขายได้น้อยลง เกิดการกำหนดที่ไม่เป็นธรรม หากพบผิดมีโทษทางอาญา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าช้อปปี้ (Shopee) ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ ซึ่งเป็นช่องทาง (Platform) จำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดทางเลือกในการขนส่งสินค้าโดยจะเป็นผู้เลือกบริษัทขนส่งสินค้าเอง ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของช้อปปี้อาจได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าได้น้อยลง เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้รับความสะดวกในการเลือกผู้ขนส่งสินค้าเอง โดยต้องใช้ผู้ขนส่งสินค้าที่ช้อปปี้กำหนดเท่านั้นซึ่งจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์
สมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้มีการติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของช้อปปี้ ซึ่งเป็นช่องทาง (Platform) จำหน่ายสินค้าออนไลน์รายใหญ่ ปรากฎข้อเท็จจริงว่า ช้อปปี้ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งสินค้าจากเดิมให้เลือกผู้ขนส่งสินค้าได้เอง เป็นการกำหนดผู้ขนส่งสินค้าเฉพาะรายที่มีมาตรฐานในการจัดส่งสินค้า (Standard delivery) ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าผ่านช่องทาง (Platform) ของช้อปปี้ ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าน้อยลง

เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้รับความสะดวกในการเลือกผู้ขนส่งสินค้าเอง โดยต้องใช้ผู้ขนส่งสินค้าที่ช้อปปี้กำหนดเท่านั้น และอาจจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายการส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย พฤติกรรมการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดทางเลือกในการขนส่งสินค้า อาจเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดการประกอบธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 กรณีเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ จะมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ


หรือกรณีเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น จะมีโทษทางปกครองปรับไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

อย่างไรก็ดี ทางสำนักงานแข่งขันทางการค้า จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงพฤติกรรมการกำหนดเงื่อนไขในการจำกัดทางเลือกในการขนส่งสินค้าของช้อปปี้ดังกล่าว รวมทั้งจะกำกับดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายอื่นด้วย หากพบว่า มีการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัดต่อไป และผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โทร. 02-1995444 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
ออน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ