กรมโรงงานฯเผยตั้งโรงงานใหม่ 3 ไตรมาส 1,894 โรง เงินลงทุน 2.25 แสนล้าน

โรงงาน
แฟ้มภาพ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยยอดตั้งโรงงานใหม่ 3 ไตรมาส 1,894 โรง ลดลง 6.33% เม็ดเงินลงทุน 2.25 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.24% เหตุเครื่องจักรราคาพุ่ง ขณะที่ผู้ประกอบการทยอยประเมินตนเองผ่าน thai stop covid plus แล้ว 14,909 แห่ง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้รับการรายงานผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งใหม่ ขยาย และการตั้งเขตประกอบการ ในปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63-30 มิ.ย. 64) โดยมียอดขอตั้งโรงงานใหม่อยู่ที่ 1,894 โรงงาน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วลดลง 6.33%

มีมูลค่าการลงทุน 225,710.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.24% เป็นผลมาจากมูลค่าเครื่องจักร อุปกรณ์ มีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงทำให้มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงเนื่องจากบางโรงงานแจ้งขยายและเริ่มลงทุนปีที่แล้ว แต่ไม่สามารถลงทุนหรือขยายกิจการได้ จึงทำให้ต้องลงทุนปีนี้แทน ขณะที่มีการจ้างงาน 58,765 คน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการประกอบกิจการใหม่สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑ์โลหะในส่วนของการขยายโรงงานใหม่มีจำนวน 209 โรงงาน ลดลง 70.23% มูลค่าลงทุน 69,083.30 ล้านบาท ลดลง 54.28% จ้างงาน 35,663 คน ขณะเดียวกันมีการเลิกประกอบกิจการโรงงานจำนวน  567 โรงงาน ลดลง 9.72% มูลค่าการลงทุน 29,541.10 ล้านบาท ลดลง 34.61%

“ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกระลอก แต่ในภาพรวมของการประกอบกิจการโรงงานยังสามารถไปต่อได้ จึงพอใจกับตัวเลขของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่มีการตั้งโรงงานใหม่ หรือการขยายโรงงาน เพราะส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นจากการเริ่มฉีดวัคซีนโควิดในหลาย ๆ ประเทศ ในส่วนของประเทศไทย คาดว่าน่าจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากรัฐบาลเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชน ซึ่งปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทำให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น”

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีการอนุญาตเขตประกอบการอุตสาหกรรมใหม่ ของบริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ที่ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเป็นเขตประกอบการ ด้วยทุนจดทะเบียน 510 ล้านบาท

และล่าสุดตัวเลข ณ วันนี้ (2 ก.ค. 64) มีผู้ประกอบโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศทยอยประเมินตนเองผ่าน thai stop covid plus แล้ว 14,909 แห่ง เป็นโรงงานขนาดเล็ก 8,216 แห่ง หรือ 55% เป็นโรงงานขนาดกลาง 3,467 แห่ง คิดเป็น 24% และโรงงานขนาดใหญ่ 3,225 แห่ง คิดเป็น 22%

สำหรับภารกิจอื่น ๆ กรอ.ยังคงดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตรวจติดตามและกำกับดูแลได้ครบ 100% ตามแผนที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกันมีการติดตามสถานการณ์และรายงานการตรวจเชิงรุกของเชื้อโควิด-19 ในโรงงานเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมประสานข้อมูลโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง


มีการพัฒนาระบบบริหารกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-FULLY MANIFEST) มีระบบฐานข้อมูลและติดตามการขนส่งกากอุตสาหกรรม (GPS) เพื่อติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรมอันตรายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ (Real Time) และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และ KAIZEN และมีโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ