ธรรมนัส นั่งหัวโต๊ะ คปก. เคาะ 41 ล้าน เพิ่มแหล่งน้ำที่ สปก. 30 โครงการ

ธรรมนัส พรหมเผ่า
ธรรมนัส พรหมเผ่า

ธรรมนัส work from home ประชุม คปก. เคาะ 41 ล้านบาท สร้างแหล่งน้ำในเขต ส.ป.ก. 30 โครงการ 12 จังหวัด ก่อสร้างบ่อบาดาล ระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รายงานข่าวระบุว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2564 โดย work from home (ทำงานที่บ้าน) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินและการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในที่ประชุม คปก. ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ครั้งที่ 3) จำนวน 30 โครงการ ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน ลำปาง เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เชียงใหม่ หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ลพบุรี เพชรบุรี และกำแพงเพชร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,760,300 บาท โดยมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 5,887 ไร่ 549 แปลง

“เนื่องจากพื้นที่ปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำและระบบกระจายน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ต้องอาศัยน้ำฝนและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงพอในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของเกษตรกรโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง การสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้มีอัตราการผลิตที่สูงขึ้นซึ่งมีผลต่อรายได้ของเกษตรกร

คปก. จึงอนุมัติโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 30 โครงการ ในพื้นที่ 12 จังหวัด เกษตรกรจะสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรได้อย่างดีและต่อเนื่อง ทำให้ระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

นอกจากการพัฒนาแหล่งน้ำ คปก. ยังมีการอนุมัติก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร จำนวน 1 สาย ระยะทาง 3.32 กิโลเมตร ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จังหวัด สุราษฎร์ธานี และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สาย ระยะทาง 4.682 กิโลเมตร ณ บ้านไผ่สีทอง ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา


ขณะที่การอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินก่อสร้างโรงเรียนบ้านวังใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง การสร้างโรงเรียนบ้านกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

นอกจากนั้นยังอนุญาตให้สร้างที่ทำการบริหารส่วนตำบลท่าอุเท ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงอนุญาตให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้สร้างวัดป่า ได้แก่ วัดป่าอัมพวัน จ.สุรินทร์, วัดป่าสัมปันนาราม (ธ) (วัดป่าหนองหิน) จ.นครราชสีมา, วัดป่าโนนสังข์ จ.สกลนคร

ส.ป.ก. ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งแหล่งน้ำ ถนน การอนุญาตใช้ที่ดินสร้างสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้และทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ลูกหลานเกษตรกร ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเท่านั้น ยังรวมไปถึงให้ประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ