จีไอทีดัน GIT Standard สร้างความมั่นใจอัญมณีและเครื่องประดับไทย

“สินิตย์” พร้อมหนุน GIT Standard เสริมสร้างความมั่นใจ และการแข่งขันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดโลก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT พร้อมรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการการสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ GIT Standard เพื่อยกระดับมาตรฐาน และการแข่งขันได้ให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเวทีโลกในฐานะที่ GIT เป็นหน่วยงานหลักของชาติในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ซึ่งการผลักดันเรื่องมาตรฐานนั้น นับว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยสถาบันได้จัดทำโครงการการสร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ GIT Standard ถือว่าเป็นผลงานสำคัญ เป็นส่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค โดย GIT Standard จะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับโดยสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน เทียบเท่ามาตรฐานสากล

ปัจจุบัน GIT กำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทุกแห่งในประเทศเข้าร่วมใช้ GIT Standard ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ การส่งออก และช่วยเสริมภาพลักษณ์ของไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลกอีกด้วย

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบัน กล่าวว่า ภายใต้งบประมาณ 2565 ประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งมาจากงบอุดหนุนและงบประมาณประจำปี จีไอทีพร้อมผลักดันและดำเนินโครงการ GIT Standard พร้อมเสริมห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า กระบวนการ การตรวจสอบอัญมณีประเภทต่าง ๆ โดยนักอัญมณีศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งห้องปฏิบัติการของสถาบัน นับเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง ISO 17025 : 2017

นอกจากนี้ ยังมี GIT TEMP Pop-Up Store จุดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า สถาบันมีความพร้อมในทุกมิติที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย รวมถึงการเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ