5 เดือนแรกไทยส่งออก-ค้าชายแดน กวาดรายได้ เกือบ 5 ล้านล้านบาท

ส่งออก
PHOTO : by Kindel Media

“จุรินทร์” ฝ่าพิษโควิด แถลงส่งออก พฤษภาคม 2565 โต 10.5% สะสม 5 เดือนแรกปี 2565 โต 12.9% กวาดรายได้ 4 ล้านล้านบาท จากเป้าหมาย 9 ล้านล้านบาท ส่วนค้าชายแดนผ่านแดน 5 เดือนแรก โต 1.74% มูลค่า 6.8 แสนล้าน ส่งออกลบ 0.91% จากค้าชายแดนลาว

วันที่ 1 กรกฎาคม 252565 เวลา 10.15 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยและการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนพฤษภาคมและ 5 เดือนแรกของปี 2565 ผ่านระบบซูม ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ ว่า ตัวเลขการส่งออกเดือนพฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 10.5% มูลค่า 854,372 ล้านบาท และการส่งออกในภาพรวม 5 เดือนแรก มกราคม-พฤษภาคม เพิ่มขึ้น 12.9% มูลค่า 4,037,962 ล้านบาท 5 เดือนแรก การส่งออก เพิ่มขึ้น 12.9% แตะ 4 ล้านล้านบาท

สำหรับทิศทางการส่งออกในเดือนที่เหลือของปีนี้ นายจุรินทร์กล่าวว่า ยังคิดว่ายังเป็นบวก เพราะ 5 เดือนนี้ เพิ่มขึ้น 12.9% ทั้งปียังน่าจะบวกได้และน่าจะเกินเป้า เพราะตั้งเป้าไว้ที่ 4-5% คิดว่าน่าจะบรรลุเป้า แต่จะเพิ่มไปมากน้อยแค่ไหนต้องประเมินรายละเอียดต่อไป ปีที่แล้วส่งออกทั้งปี 8.5 ล้านล้านบาท ปีนี้ตั้งเป้าที่ 9 ล้านล้านบาท แต่ 5 เดือนทำได้ 4 ล้านล้านบาทแล้ว น่าจะเกินเป้าที่ 9 ล้านล้านบาทได้

ทั้งนี้ การส่งออก สินค้าสำคัญ 3 หมวด ประกอบด้วยสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรและหมวดสินค้าอุตสาหกรรม หมวดสินค้าเกษตร พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 3 เดือนต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 21.5% มูลค่า 106,082 ล้านบาท สินค้าสำคัญ เช่น 1.ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 81.4%

ตลาดสำคัญ เช่น จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวันและเกาหลีใต้ และ 5 เดือนแรก 2565 เพิ่มขึ้น 27.3% มีส่วนสำคัญช่วยดึงราคามันสำปะหลังของเกษตรกรให้สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 3 บาทกว่า ซึ่งสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมา 2.ผลไม้สด พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 28.7%

ตลาดสำคัญเช่น จีน มาเลเซีย ไต้หวัน อินโดนีเซียและเมียนมา มังคุดสดเป็นดาวรุ่ง พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 566.1% และ 5 เดือนแรกเพิ่มขึ้น 488.3% สับปะรดสด พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 410% ตลาดใหญ่คือ มาเลเซีย จีนและซาอุดีอาระเบีย 5 เดือนแรก 2565 เพิ่มขึ้น 100%

ลำไยแห้ง พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 214.9% มีตลาดใหม่ที่เนเธอร์แลนด์ 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 80.8% ทุเรียนสด พฤษภาคม2565 เพิ่มขึ้น 11.4% มูลค่า 34,870 ล้านบาท และข้าวปีนี้คาดว่าการส่งออกจะดีกว่าปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 4 เดือนต่อเนื่อง พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 24.7% และ 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 23.2% นำเงินเข้าประเทศ 47,803 ล้านบาท ตลาดส่งออกข้าวสำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ แคเมอรูน จีนและเยเมน ยางพารา พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 3.9% 5 เดือนแรกปีนี้ เพิ่มขึ้น 2.8% นำเงินเข้าประเทศ 78,971 ล้านบาท

สินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตร เป็น เพิ่มขึ้น 15 เดือนต่อเนื่อง พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 32.7% 5 เดือนแรก 2565 เพิ่มขึ้น 27.9% ทำเงินเข้าประเทศ 322,863 ล้านบาท

สินค้าที่ขยายตัวสูงได้แก่ 1.น้ำตาลทราย พฤษภาคม2565 เพิ่มขึ้น 171.2% 5 เดือน เพิ่มขึ้น 151.0% 2.อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้น 32.5% 5 เดือน +10.9% ทำเงินเข้าประเทศ 51,158 ล้านบาท 3.อาหารสัตว์เลี้ยง ขยายตัว 33 เดือนต่อเนื่อง 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 25.4% ทำเงินเข้าประเทศ 40,721 ล้านบาท

และหมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น 15 เดือนต่อเนื่อง 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 11.3% ทำเงินเข้าประเทศ 3,162,977 ล้านบาท สินค้าสำคัญ เช่น 1.เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ เดือน พฤษภาคม เพิ่มขึ้น 141.3%และ 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 75.7% มูลค่า 63,029 ล้านบาท 2.อัญมณีและเครื่องประดับ 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 48.3% ทำเงินเข้าประเทศ 109,478 ล้านบาท 3.เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 14.9% ทำเงินเข้าประเทศ 100,115 ล้านบาท

4.เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 16.8% ทำเงินเข้าประเทศ 121,142 ล้านบาท 5.ผลิตภัณฑ์ยางเดือน พฤษภาคม2565 เพิ่มขึ้น 10.0% ทำเงินเข้าประเทศ 42,340 ล้านบาท และ 5 เดือนแรก หดตัว 4.3% ทำเงินเข้าประเทศ 198,229 ล้านบาท 6.แผงวงจรไฟฟ้า 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 14.7% ทำเงินเข้าประเทศ 125,921 ล้านบาท

ตลาดที่ขยายตัวสูงสุด 10 อันดับแรกในเดือน พฤษภาคม2565 ได้แก่ 1.เอเชียใต้ เพิ่มขึ้น 55.7% 2.แคนาดา เพิ่มขึ้น 45.3% 3.ตะวันออกกลาง +37.9% 4.สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 29.2% 5.ลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 22.5% 6.เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้น 14.5% 7. CLMV เพิ่มขึ้น 13.1% 8.สหภาพยุโรป เพิ่มขึ้น 12.8% 9.แอฟริกา เพิ่มขึ้น 10.2% และ 10. อาเซียน(5) เพิ่มขึ้น 8.3%

ที่ตัวเลขการส่งออกถือว่ายังดีมาก 5 เดือนแรกขยายตัว 12.9% มีปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้ตัวเลขส่งออกอย่างดีมากเช่น นโยบายส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร เครื่องดื่มของกระทรวงพาณิชย์ ถือว่าประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการตลาด

1.การบริหารจัดการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดใหญ่ที่สุดของไทยคือ ตลาดจีน ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถปรับรูปแบบโลจิสติกส์ ที่ประสบปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้ คือการขนส่งทางบก เป็นการขนส่งทางเรือและทางอากาศมากขึ้น ทำให้การส่งออกผลไม้ไปจีนปีนี้มีอุปสรรคน้อยมากและประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ภายใต้การบริหารเชิงรุกและเชิงลึก

2.การจัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition” ของไทยประสบความสำเร็จทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทำให้สินค้า BCG Model และ Soft Power ทำรายได้มากกว่า 60,000 ล้านบาท

3.นโยบายการเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก FTA และ Mini-FTA และการหารือร่วมกันแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีในระดับรัฐมนตรี ซึ่งตนเจรจากับหลายประเทศทั้งรัฐมนตรีการค้าลาว เวียดนาม การเจรจาระดับทูตพาณิชย์กับทางการจีนและประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

และปัจจัยทางเศรษฐกิจในภาพรวม เช่น ความต้องการอาหารจากทั่วโลกที่สูงขึ้น ส่งให้ประเทศไทยส่งออกอาหารเกื้อหนุนได้มากขึ้นและภาคการผลิตทั่วโลกขยายตัวความต้องการวัตถุดิบจากประเทศไทย เพื่อใช้ในการผลิตยังดีและสุดท้ายค่าเงินบาทอ่อนค่าในช่วงหลังมีส่วนช่วยทำให้การส่งออกสามารถแข่งขันราคากับคู่แข่งในตลาดโลกได้ดีขึ้น

สำหรับการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนการค้าชายแดน 4 ประเทศ 1.มาเลเซีย 2.กัมพูชา 3.เมียนมา 4. ลาว ในภาพรวมการค้าชายแดน พฤษภาคม2565 ส่งออก เพิ่มขึ้น 16.33% ทำเงินเข้าประเทศ 55,002 ล้านบาท และ 5 เดือนแรกปี 2565 ส่งออก เพิ่มขึ้น 17.24% มูลค่า 267,052 ล้านบาท

มาเลเซีย พฤษภาคมส่งออก ลดลง 1.57% ทำเงินเข้าประเทศ 14,932 ล้านบาท 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 3.08% มูลค่า 75,348 ล้านบาท ที่เป็นลบเนื่องจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทำให้ขาดแคนวัตถุดิบ
เมียนมา การส่งออกเดือน พฤษภาคม เพิ่มขึ้น 23.28% มูลค่า 13,432 ล้านบาท 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 34.25% ทำเงินเข้าประเทศ 59,986 ล้านบาท

กัมพูชา เดือน พฤษภาคมส่งออกผ่านการค้าชายแดน เพิ่มขึ้น 13.82% ทำเงินเข้าประเทศ 13,405 ล้านบาท 5 เดือน เพิ่มขึ้น 17.76% มูลค่า 67,503 ล้านบาท สปป.ลาว เดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 40.25% ทำเงิน 13,223 ล้านบาท 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 21.90% ส่งออก 64,216 ล้านบาท

การค้าผ่านแดน มี 3 ประเทศสำคัญ คือ จีนเวียดนามและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นปลายทางของการค้าผ่านแดน พฤษภาคม 2565 ลดลง 24.01% ทำเงินเข้าประเทศ 35,702 ล้านบาท 5 เดือนแรก ลดลง 23.81% ทำเงินเข้าประเทศ 137,534 ล้านบาท เหตุผลสำคัญคือหันไปส่งออกทางเรือและทางอากาศมากขึ้นแทนการส่งออกข้ามแดนไปทางบก ทำให้ตัวเลขผ่านแดนผ่านเส้นทางบกลดลง แต่ไม่มีผลทำให้ตัวเลขการส่งออกในภาพรวมลดลงกลับเพิ่มขึ้น

“เราสามารถแก้ปัญหาระบบการขนส่งโลจิสติกส์จากทางบกที่มีปัญหาอุปสรรค ในการข้ามด่านเพราะโควิดไปทางเรือและทางอากาศคล่องตัวขึ้น “การส่งออกผ่านแดนไปจีนเดือน พฤษภาคม ลดลง 18.80% ทำเงินเข้าประเทศ 19,083 ล้านบาท 5 เดือนรวมกัน ลดลง 24.90% ทำเงินเข้าประเทศ 56,549 ล้านบาท สิงคโปร์ ส่งออกพฤษภาคมลดลง 11.18% ทำเงินเข้าประเทศ 3,887 ล้านบาท 5 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 2.5% ทำเงิน 20,101 ล้านบาท”

“สิงคโปร์เดือน พฤษภาคม ติดลบ เพราะลดการขนส่งทางบกเนื่องจากติดด่านไปส่งทางเรือมากขึ้น และช่วงหลังตู้คอนเทนเนอร์คล่องตัวขึ้นค่าระวางเรือปรับลดลง การค้าผ่านแดนเวียดนาม พฤษภาคม ลดลง 15.24% มูลค่า 3,737 ล้านบาท 5 เดือนแรก ลดลง 8.27% มูลค่า18,438 ล้านบาท”


“ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดนรวมกันเดือน พฤษภาคม ลดลง 3.77% ทำเงินเข้าประเทศ 90,704 ล้านบาท เพราะการค้าข้ามแดนติดลบ เราขนส่งทางบกน้อยลงหันไปใช้ทางเรือและทางอากาศมากขึ้น ซึ่งยังทำให้ตัวเลขเดือนพฤษภาคมในภาพรวม เพิ่มขึ้น 10.5% และ 5 เดือนแรกในภาพรวมการส่งออก เพิ่มขึ้น 12.9%” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว