ข้าวถุงลดราคา พาณิชย์จัดใหญ่ Lot 19 ดึงปั๊มน้ำมัน-สมาคม ลดสูงสุด 48%

ข้าวถุง

พาณิชย์จับมือสมาคมโรงสีข้าว-ปั๊มน้ำมัน-สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19 ลดสูงสุด 48%

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเปิด โครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19 ว่า ได้จัดจำหน่ายข้าวถุงในราคาถูก โดยข้าวถุงที่จะนำมาจำหน่ายในโครงการนี้ประกอบด้วย ข้าวถุงขนาด 1 กก. 5 กก. และ 48 กก. รวม 228 ยี่ห้อ ปริมาณข้าวที่มาร่วมโครงการ มีจำนวน 1.5 ล้านกิโลกรัม หรือ 1,500 ตัน

โดยประกอบด้วย 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมผสม 3.ข้าวขาว และ 4.ข้าวเหนียว เป็นต้น ราคาลดสูงสุดถึง 48% เฉลี่ยถุงละ 5-100 บาทต่อถุงโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาดมีบางรุ่นลดสูงสุดถึง 98 บาท จุดจำหน่ายข้าวถุงราคาถูกมีทั้งสิ้นทั่วประเทศ 703 จุดและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกถัดจากนี้

เริ่มต้น 703 จุดทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1.ปั๊มน้ำมัน 3 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ 1) PTT Station 244 จุดทั่วประเทศ 2) ปั๊มพีที 193 จุด 3) ปั๊มบางจาก 43 จุด 2.กลุ่มโรงสีโกดังและร้านค้าของโรงสีมีทั่วประเทศ 46 จุด 3.จุดที่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไปจัดในชุมชนที่มีความเหมาะสม 77 จุดทั่วประเทศ 4.ผ่านรถโมบายพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน ที่จะตระเวนไปในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในชุมชนใหญ่ที่เหมาะสมต่อไป

โดยจะเริ่มเฟสที่หนึ่งตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ถ้าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจจะขยายเวลาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

“สำหรับผู้บริโภคและที่สนใจ ว่าจุดจำหน่ายทั้ง 703 จุดทั่วประเทศอยู่ที่ไหนบ้างให้ติดตามได้จากเว็บไซต์โมบายพาณิชย์ https://mobilepanich.com/ หรือที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน”

โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 19 ข้าวถุงราคาถูก ประสบความสำเร็จหรือเริ่มต้นได้เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคเอกชน ประกอบด้วยสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และบริษัทปั๊มน้ำมันพีที ปตท. และบางจาก รวมทั้งบริษัทผลิตข้าวถุงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวนถึง 228 ยี่ห้อ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้บริโภคในยามที่ทุกคนอยากได้ข้าวสารถุงที่มีราคาถูกลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

Advertisement