โซฮอล์ เบนซิน ลดสูงสุด 3 บาท/ลิตร มีผล 8 ก.ค. ตี 5

ราคาน้ำมัน บางจาก

ปตท. – บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-โซฮอล์ ปรับลง  3 บาทต่อลิตร ยกเว้น E85 ลง 1.85 บาทต่อลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (8 ก.ค.2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 PTT Station ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 3.00 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 1.80 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 8 ก.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 48.96 บาทต่อลิตร
 • GSH95 = 41.55 บาทต่อลิตร
 • E20 = 40.44 บาทต่อลิตร
 • GSH91 = 41.28 บาทต่อลิตร
 • E85 = 35.34 บาทต่อลิตร
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 47.04 บาทต่อลิตร
 • HSD-B7 = 34.94 บาทต่อลิตร
 • HSD-B10 = 34.94 บาทต่อลิตร
 • HSD-B20 = 34.94 บาทต่อลิตร
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 46.36 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ขณะที่ บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 3 บาท ยกเว้น E85 1.80 บาท สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • GSH95S EVO 41.55
 • GSH91S EVO 41.28
 • GSH E20S EVO 40.44
 • GSH E85S EVO 35.34
 • Hi Diesel B20S 34.94
 • Hi Diesel S 34.94
 • Hi Diesel S B7 34.94
 • Hi Premium Diesel S B7 49.36

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.


บาทต่อลิตร