อินเดียยุติเก็บ AD ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไทย

พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์
พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดี อินเดียไม่ต่ออายุมาตรการ AD สินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย หลังจากเก็บอากร AD ในอัตรา 16.91-63.32 เหรียญสหรัฐต่อตันมา 5 ปี ส่งผลปัจจัยบวกหนุนการส่งออก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้ประกาศยุติการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD) กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยสามารถส่งออกไปยังอินเดียได้ตามปกติ โดยไม่ถูกเก็บอากร AD อีกต่อไป

ซึ่งกรณีนี้สืบเนื่องจากที่รัฐบาลอินเดียได้ใช้มาตรการ AD กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย ตั้งแต่ปี 2560 เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเรียกเก็บอากร AD ในอัตรา 16.91-63.32 เหรียญสหรัฐต่อตัน และต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 อินเดียได้เปิดทบทวนเพื่อพิจารณาการต่ออายุมาตรการ AD ตามคำขอของอุตสาหกรรมภายในของอินเดีย

จากนั้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 หน่วยงานไต่สวนของอินเดียได้ออกผลการทบทวนโดยเสนอให้ต่ออายุมาตรการออกไปอีก 5 ปี พร้อมให้เรียกเก็บอากรสินค้าจากไทยในอัตรา 31.59-78 เหรียญสหรัฐต่อตัน และนำเสนอผลการทบทวนดังกล่าวต่อรัฐบาลกลางอินเดีย เพื่อพิจารณาว่าจะต่ออายุมาตรการตามข้อเสนอหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 กระทรวงการคลังอินเดียได้แจ้งผลการพิจารณาของรัฐบาลกลางว่า ตัดสินใจไม่ต่ออายุการใช้มาตรการ AD กับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทย

ผลการพิจารณาไม่ต่ออายุมาตรการ AD ดังกล่าวนับเป็นข่าวดีกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของไทยที่จะสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดียโดยไม่ต้องมีภาระชำระค่าอากร AD ในอัตรา 16.91-63.32 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจะทำให้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้นและสามารถกลับมาแข่งขันในตลาดประเทศอินเดียได้อีกครั้ง เนื่องจากไทยเคยถูกอินเดียใช้มาตรการ AD ในขณะที่ประเทศคู่แข่งอื่นไม่ถูกใช้มาตรการ AD

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ผู้ส่งออกไทยควบคุมและติดตามราคาส่งออกของตนเองอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขายส่งออกในราคาทุ่มตลาด ซึ่งอาจส่งผลให้อุตสาหกรรมภายในของอินเดียยื่นคำขอให้เปิดการไต่สวน AD อีกครั้งได้สำหรับสินค้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ถูกใช้เป็นสารกันเสียในอาหาร สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร น้ำยาล้างแผล น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิว รวมถึงการฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ โดยไทยถือเป็นผู้ส่งออกหลักของโลก ซึ่งในปี 2564 ไทยส่งออกเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากเกาหลีใต้ และบราซิล

โดยมีมูลค่าการส่งออกไปทั่วโลก 61.13 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,953.96 ล้านบาท และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-พฤษภาคม) ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปทั่วโลก 22.69 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 759.85 ล้านบาท และอินเดียเป็นตลาดส่งออกอันดับ 9 ของไทย มีมูลค่าการส่งออก 437,243 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 14.55 ล้านบาท) ในช่วงเวลาเดียวกันอินเดียนำเข้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากไทยเป็นอันดับ 2 รองจากบังกลาเทศ

“ในการดำเนินการแก้ต่างกรณีที่ไทยถูกไต่สวนมาตรการ AD จากประเทศคู่ค้า กรมการค้าต่างประเทศมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ส่งออกของไทย ทั้งการติดตามและประสานงานให้ทราบความคืบหน้าต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในกระบวนการไต่สวน เพื่อรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยอย่างเต็มที่”

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการต้องการคำแนะนำในเรื่องมาตรการ AD สามารถติดต่อกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า โทรศัพท์ 0-2547-5083 หรือสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ www.thaitr.go.th