ตรึงราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน 17.25 บาท/กิโลกรัม

กระทรวงอุตสาหกรรม แจงราคาน้ำตาลทรายยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดภาวะน้ำตาลในประเทศขาดแคลน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การกำหนดราคาน้ำตาลทรายในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยราคาน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงานที่ใช้ในการคำนวณราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2564/2565 ยังคงราคาเดิมอยู่ที่ 17.25 บาท/กิโลกรัม และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคาอยู่ที่ 18.25 บาท/กิโลกรัม

ส่วนการประกาศกำหนดราคาน้ำตาลเพื่อจำหน่ายในประเทศสำหรับฤดูการผลิตปี 2565/66 ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตอ้อยและต้นทุนการผลิตน้ำตาลทราย จะมีการประชุมเพื่อดำเนินขั้นตอนการกำหนดราคาในประเทศอีกครั้งหนึ่ง ตามองค์ประกอบของการคำนวณราคาที่เปลี่ยนแปลงไป

Advertisement

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมจะติดตามสถานการณ์กลไกราคาน้ำตาลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค และขอยืนยันว่าปีนี้มีปริมาณน้ำตาลมากเพียงพอที่จะไม่เกิดการขาดแคลนอย่างแน่นอน ในเรื่องนี้ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ให้เข้าไปดูแลและติดตามสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้บริโภค