ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับลง 60 สตางค์ เว้น E85 ลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ปั๊มน้ำมัน

ปตท. แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-โซฮอล์ ปรับลง 60 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ปรับลง 40 สตางค์ต่อลิตร ด้านบางจาก ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ปรับลง 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (23 ก.ค.) 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 PTT Station แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับราคาลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 1. เบนซิน = 45.06 บาท/ลิตร
 2. แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.65 บาท/ลิตร
 3. แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.54 บาท/ลิตร
 4. แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.38 บาท/ลิตร
 5. แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.94 บาท/ลิตร
 6. ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 7. ดีเซล = 31.94 บาท/ลิตร
 8. ดีเซล B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 9. ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 46.36 บาท/ลิตร
 10. แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 43.14 บาท/ลิตร

               

ด้าน บางจาก แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ราคาคงเดิม ยกเว้น ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 ปรับลง 0.50 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • แก๊สโซฮอล์ 95 = 37.65 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 = 36.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 = 37.38 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล S = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B20 S = 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 48.36 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร